En İyi 25 Bilinmesi Gereken Web Geliştiricisi Mülakat Soruları ve Cevapları

Web geliştiricisi mülakat soruları hakkında fikir mi arıyorsunuz? İşte en önemli 25 soru ve cevapları.

İnternet büyümeye devam ettikçe web geliştiricileri talep görmeye devam ediyor. Yine de işe girmek için önce işverenin görüşme oturumunu ölçeklendirmeniz gerekir.

Daha büyük ekipler özellikle ön uç veya arka uç geliştiricileri işe alma eğiliminde olsa da, daha küçük ekipler ve yeni başlayanlar genellikle tam yığın geliştiriciler için gidecektir. Bu nedenle, mümkün olduğunca çok şey bilmek faydalıdır.

Aşağıda, bilinmesi gereken en önemli 25 web geliştiricisi mülakat sorusunun ve hazırlanmanıza yardımcı olacak yanıtlarının bir listesi bulunmaktadır.

1. Web Geliştirmede HTML, JavaScript ve CSS'nin Rolleri Nelerdir?

HTML, Köprü Metni İşaretleme Dili anlamına gelir ve web'de yayımlanacak belgelerin geliştirilmesi için standart dildir. JavaScript ve CSS ekstradır.

JavaScript başlangıçta bir istemci tarafı programlama dili olarak tasarlanmıştır, web sayfasında daha fazla işlevsellik üretmek için tarayıcıda yürütülür. CSS, Basamaklı Stil Sayfaları anlamına gelir ve ekranda öğeleri sunmak için kullanılır.

2. Duyarlı Web Tasarımı Nedir?

Duyarlı web tasarımı, web sitesinin görünümünü o kullanıcının cihazına veya ortamına göre uyarlayarak bir kullanıcı için en iyi deneyimi yaratmayı amaçlayan bir web geliştirme yaklaşımıdır.

Amaç, web sitesinin tüm cihazlarda iyi görünmesidir ve bu, kutu boyutlarının artması ve cihazın ekran boyutuna veya yönüne bağlı olarak hizalanmasında azalan dinamik değişiklikler gerektirir.

3. Bir Çerçeve Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

Bir web uygulaması geliştirirken bir çerçeve kullanmanın birçok faydası vardır. Başlıcaları aşağıdaki gibidir:

 1. En iyi uygulamalarla daha kolay geliştirme süreci.
 2. Başlangıç ​​projeleri ile daha hızlı geliştirme, zamandan tasarruf sağlar.
 3. Denenmiş ve test edilmiş kod kullanımı.
 4. Genellikle daha iyi güvenlik sağlar.
 5. Özellikle büyük projelerde maliyet tasarrufu sağlar.

4. JavaScript Geri Çağırma Nedir?

JavaScript geri çağırma, başka bir işlevden sonra yürütülmesi gereken bir işlevdir. Geri arama işlevinin adı ve bağımsız değişkenleri, ilk işleve bağımsız değişkenler olarak iletilebilir, ayrıca ilk işlev, hesaplamalarının bir sonucu olan geri arama işlevine dahili olarak bağımsız değişkenler de iletebilir.

Geri arama işlevleri en iyi, diğer işlevlerin yürütmeyi bitirmesini beklemek zorunda olan eşzamansız işlevlerle birlikte kullanılır.

5. JavaScript'te Yerel Kapsama Karşı Küresel Kapsamı Açıklayın

Tanımlanan değişkenler kelimelerle yazılır ve bunlar sadece doğru bağlamda anlamlıdır. Yerel ve küresel kapsam, tanımlanmış değişkenlerin bu bağlamını ifade eder. Global bir değişken bir fonksiyonun dışında tanımlanmalıdır, yerel değişkenler ise bir fonksiyonun içinde tanımlanmalıdır.

Bu nedenle, global bir değişkenin global kapsamı vardır, bu da programdaki herhangi bir yerden erişilebilir olduğu anlamına gelir. Ancak yerel bir değişkenin yerel kapsamı vardır ve bu, yalnızca işlevin içinden erişilebileceği anlamına gelir.

6. CSS'de Z-Index'i açıklayın

Z-endeksi, öğenin yığın sırasını tanımlamak için kullanılan bir öğe özelliğidir. Yığın düzeni, bir öğenin tıpkı bir kart yığını gibi diğer öğelerin arkasında veya önünde olma yeteneğini ifade eder.

Daha yüksek yığın sırasına sahip öğeler, daha düşük yığın sırasına sahip öğelerin önünde görünür. Bu bağlamda, bir öğeye 2 veya 100'lük bir yığın sırası vermek, bir sayfada diğerlerinin üstünde görüntüleneceğini garanti eder. Benzer şekilde, belirli yığın sıraları olmayan bir sayfa, kaynaktan gelen alt öğeleri üsttekilerden daha yükseğe yığacaktır.

7. HTML'de Seçim Çerçevesi nedir?

Marque, HTML'de kayan metni görüntülemek için kullanılan bir kapsayıcı etiketidir. Kaydırma yönünü ve hızı kontrol etmenizi sağlar. Ancak seçim çerçevesi HTML5'te kullanımdan kaldırılmıştır ve bunun yerine CSS kullanmanız önerilir.

Seçim çerçevesi ile kaydırma örneği:

Kayan yazı kaydırma metni

8. Sayfa Yükleme Süresini Azaltmanın Başlıca Yollarını Listeleyin

Bir geliştiricinin bir sayfanın yüklenme süresini iyileştirmek için atabileceği birçok adım vardır, bunlardan başlıcaları şunlardır:

 • Görüntüleri optimize edin ve boyutlarını azaltın
 • Gereksiz widget'lardan kurtulun
 • Aramaları minimuma indirin
 • Web sitesini iyi bir ana bilgisayarda barındırın
 • Hızlandırılmış Mobil Sayfaları veya statik siteleri kullanın
 • Tembel yükleme görüntüleri
 • Kodunuzu küçültün

9. Canvas ve SVG Arasındaki Farklar Nelerdir?

SVG, Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri anlamına gelir ve etiketi, daire, kutu, elips vb. gibi grafikler oluşturmaya yönelik bir kapsayıcı öğedir. SVG'yi CSS veya JavaScript kullanarak değiştirebilirsiniz ve ölçeklenebilir olması, yüksek çözünürlüklü çıktılar için iyi çalıştığı anlamına gelir.

bu konteyner ise raster tabanlıdır ve ölçeklenebilir değildir. Grafik oluşturmak için de kullanılır, ancak yalnızca JavaScript tarafından değiştirilebilir. Yine de daha fazla sayıda nesneyi işlemede daha verimlidir.

10. Nasıl Null Farklı Tanımlanmamış?

Null, değeri olmayan bir temsildir. Genellikle gerçek bir değer atanmamış tanımlanmış bir değişkeni başlatmak için bir yerleştirme sahibi olarak kullanılır. Tanımsız ise, başlatılmamış tanımlanmış bir değişkeni ifade eder.

JavaScript'te:

var değişkenA;

var değişkenB = boş;

uyarı(değişkenA); // tanımsız gösterir

uyarı(değişkenB); // boş gösterir

11. Kimliğin Sınıftan Farkı Nedir?

Kimlik ve sınıf, bir HTML belgesindeki öğeleri tanımlamanın ve işlemenin iki yöntemidir. Ancak ikisi arasındaki en büyük fark, kimliğin benzersiz olması gerektiğidir. Başka bir deyişle, iki öğe aynı kimliği paylaşamaz, ancak iki veya daha fazla öğe aynı sınıfı paylaşabilir.

Belirli öğeleri işlemek için bir kimlik kullanılırken, bir veya daha fazla ortak özelliği paylaşan bir grup öğeyi işlemek için bir sınıf kullanılır.

12. Bir Web Sitesinin Güvenlik Özelliklerini Nasıl İyileştirirsiniz?

Bir web sitesinin güvenliğini artırmak için atabileceğiniz birkaç adım şunları içerir:

 1. Güçlü bir parola politikası uygulamak. Bu, seçilen bir parolanın 8'den fazla karaktere sahip olup olmadığının ve rakamlar, özel karakterler ve büyük ve küçük harfler içerdiğinin kontrol edilmesi anlamına gelir.
 2. Captcha veya herhangi bir anti-bot önlemi kullanımı.
 3. Gerektiğinde OTP'ler (Tek Seferlik Parolalar) ve donanım dongle'ları gibi 2 faktörlü veya çok faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerini kullanmak.
 4. DDoS korumalı ve otomatik yedekleme özelliklerine sahip bir ana bilgisayar kullanma.

13. localStorage, sessionStorage'dan Nasıl Farklıdır?

localStorage ve sessionStorage sistemlerinin her ikisi de bir geliştiricinin verileri bir web tarayıcısında depolamasına izin verir. Ancak localStoarage kalıcıdır, sessionStorage ise kalıcı değildir. Başka bir deyişle, localStorage'da depolanan veriler tarayıcıda birden fazla oturumda kullanılabilirken, sessionStorage'da depolanan veriler tarayıcı sekmesi kapandığında silinir.

14. HTTP 2.0 Üzerindeki HTTP1.1 Geliştirmelerini Listeleme

HTTP/2 protokolü 2015'te yayınlandı ve aşağıdakiler gibi önemli iyileştirmeler sunuyor:

 1. Metin üzerinde ikili kullanarak daha iyi güvenlik.
 2. Daha iyi performans.
 3. Düşük Gecikme.
 4. Daha iyi hata işleme.
 5. Daha düşük ek yük.

15. Git Pull ve Git Merge Arasındaki Fark Nedir?

git pull komutu, uzak bir havuzdan içerik indirmenize izin verir, ardından yerel havuzunuzu indirilen içerikle günceller.

git merge komutu ise aynı projenin ayrı ayrı geliştirilmiş iki dalını birleştirmenizi sağlar. Birleştirme komutu, birleştirmek istediğiniz daldan gerçekleştirilmelidir ve bu genellikle ana daldır.

16. GET, POST ve PUT'tan Nasıl Farklılaşır?

HTML GET yöntemi, bir tarayıcı tarafından bir sunucudan bilgi istemek için kullanılırken, POST ve PUT yöntemleri, tarayıcıdan bir sunucuya bilgi göndermek için kullanılır.

Ancak bir POST isteği, bir sunucu kaynağına basitçe veri ekleyebilirken, isteğin yükünü kullanarak kaynağı tamamen değiştirmek için bir PUT isteği kullanılır.

İşte bugüne kadarki en popüler veri alışverişi biçimleri:

 1. XML
 2. YAML
 3. CSV
 4. JSON
 5. HTTP
 6. SQL

18. 3 Tür Açılır Kutuyu Listeleyin

JavaScript'teki açılır kutular, kullanıcıya iletileri görüntülemek, girdi istemek ve bazen her ikisini birden yapmak için kullanılır. İşte 3 tür JavaScript açılır penceresi:

 1. Uyarı Kutusu – Bu, mesajınızı ve bir 'Tamam' düğmesini görüntüler.
 2. Onay Kutusu – Bu diyalog kutusu, kodu etkileyebilecek hem 'Tamam' hem de 'İptal' düğmelerini içerir.
 3. İstem Kutusu – Bu kutu, kullanıcıdan bilgi toplamak için bir metin giriş kutusu içerir.

19. CSS Kodunu Dahil Etmenin Farklı Yollarını Adlandırın

Bir HTML belgesine CSS eklemenin 3 yolu vardır. Bunlar:

 1. Harici CSS – Kullanarak bir .css belgesi eklersiniz belgenin içindeki etiketler.
 2. Gömülü CSS – İçine CSS kodunu ekliyorsunuz. etiketler, belgenin herhangi bir yerinde.
 3. Satır içi CSS – HTML etiketlerinizin içinde style=”CSS-property: value” çiftini kullanıyorsunuz, örn. PSquare!

20. Nasıl pencere.onload Document.onload'dan Farklı mı?

Window.onload, tarayıcı sayfanın DOM ağacını ve resimler, CSS kodu ve komut dosyaları dahil diğer temel bilgileri yükledikten sonra JavaScript kodunu yürütmek için kullanılır.

Document.onload, DOM hazır olduktan hemen sonra yürütülürken, bu, görüntüler ve harici kitaplıklar yüklenmeden önce bile olabilir.

21. CSS Kullanarak Bir Öğeyi Nasıl Gizlersiniz?

Bir HTML öğesini 3 CSS yöntemi kullanarak gizleyebilirsiniz, bunlar:

 1. Görüntü yok; – Öğe ne işlenir ne de görüntülenir.
 2. Görünürlük: gizli; – Öğe işlenir ancak görüntülenmez.
 3. Konum: Mutlak; – Öğe işlenir ve görüntülenir, ancak görüntüleme alanının dışında konumlandırılır.

22. Ajax İçin En İyi Kullanım Alanları Nelerdir?

Ajax, JavaScript kullanarak arka planda bir sunucudan veri yükleme yöntemidir. Veri doğrulama, sohbet uygulamaları, yorumlar, veri filtreleme, görsel düzenleme, anketler vb. gibi birçok kullanıma sahiptir.

23. CSS3'ün Bazı Yeni Özelliklerini Listeleyin

CSS3, CSS2'ye göre pek çok modern ve faydalı özellik içerir, örneğin:

 1. Kutular ve resimler için yuvarlatılmış köşeler.
 2. Nesnelerin animasyonu.
 3. Bildirimler için değişkenler ve işlevler.
 4. Duyarlı tasarım için Grid & Flexbox.
 5. Arka plan renkleri için degradeler.
 6. rgba kullanarak opaklık kontrolü.
 7. Kutular ve metinler için gölge efekti.
 8. Vurgulu Geçişler ve Öğelere Odaklanma.

24. HTML5'te Hangi Yeni Girdi Türleri Sunuldu?

Girdi türü, bir HTML belgesinde girdi öğesine verdiğiniz değerdir.

Bir örnek:

or

Yeni HTML5 giriş türleri şunları içerir:

 1. Tarih
 2. Renk
 3. E-posta
 4. Ara
 5. Lütfen size ulaşabilmemiz için belirtiniz
 6. Ay
 7. Sayı aralığı
 8. Ay
 9. URL
 10. Tarih saat-yerel

25. HTML5 Medya Öğelerini Tanımlayın

HTML5, medya türlerini ve kaynaklarını işlemek için daha fazla öğe etiketi içerir. Bunlar:

 • - MP4, WebM ve Ogg videoları için.
 • – farklı formatlarda birden fazla kaynak tanımlamak için.
 • – MP3, Ogg ve WAV ses için.
 • – resimlerden videolara ve web sayfalarına kadar harici kaynakları içeren bir kapsayıcı.
 • – videolar için altyazı parçaları belirtmek için.

Sonuç

Bilinmesi gereken en iyi 25 web geliştiricisi mülakat sorusu listemizin sonuna geldiğimizde, tam donanımlı bir geliştirici olmak için teknolojilerin oldukça bir kombinasyonunu gerektirdiğini görebilirsiniz.

Bu, işin farklı yönlerine değinen bir rehber olsa da, hiçbir şekilde ayrıntılı değildir. Bu nedenle, net olmadığınız alanları tespit etmek ve sonra öğrenmek size kalmıştır.

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke, çok çeşitli kitapları okumayı seven bir bilgisayar meraklısıdır. Windows/Mac yerine Linux tercihi var ve
Ubuntu ilk günlerinden beri. Onu twitter üzerinden yakalayabilirsiniz. bongotrax

Makaleler: 278

Teknik malzeme alın

Teknoloji trendleri, başlangıç ​​trendleri, incelemeler, çevrimiçi gelir, web araçları ve pazarlama ayda bir veya iki kez

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir. *