Top 20 vragen en antwoorden over salarisinterviews

Op zoek naar eenvoudige vragen en antwoorden over salarisinterviews? Hier zijn 20 goede.

Een baan krijgen als salarisadministrateur kan lonend zijn, maar eerst moet je voorbij het interview komen om de functie te bemachtigen.

Salarisadministrateurs handelen alle betalingsgerelateerde taken van een bedrijf af, inclusief belastingen en andere inhoudingen. Een zekere mate van kennis van human resources is hier ook nuttig.

Dit artikel geeft een overzicht van de 20 belangrijkste vragen over salarisinterviews en hun antwoorden om u voor te bereiden.

1. Wat is salarisadministratie?

Salarisadministratie verwijst naar de groep taken die nodig zijn om de medewerkers van een organisatie te belonen voor hun werk.

Deze taken omvatten het verwerken van de lonen van werknemers, het maken en onderhouden van urenstaten met de loonschalen van de werknemer, evenals alle andere gerelateerde taken.

2. Leg uit Loonadministratie

Salarisadministratie omvat alle aspecten van salarisbeheer, plus het beheer van voordelen en belastingen.

Dit betekent het vastleggen en berekenen van urenstaten, inhoudingen en inhoudingen op de loonlijst, het overdragen van betalingen en inhoudingen van werknemers en het storten van ingehouden belastingen, verzekeringsbetalingen, enzovoort.

3. Welke gewenste eigenschappen moet een salarisadministrateur hebben?

Een salarisadministrateur moet een goed oog hebben voor cijfers, omdat dit helpt om fouten te voorkomen. Ten tweede moet de persoon benaderbaar en communicatief zijn, omdat de baan met veel werknemers en hun problemen te maken kan hebben.

Ten slotte moet de persoon een goede praktische kennis hebben van salarissoftware, human resources, organisatorische vaardigheden en arbeidsregelgeving.

4. Wat zijn door de werkgever betaalde voordelen?

Door de werkgever betaalde vergoedingen zijn alle betalingen, ondersteuning of bijdragen van een werkgever voor de gezondheidszorg, pensioenen en verzekeringen van een werknemer die niet mogelijk zouden zijn geweest zonder dat de werknemer voor de werkgever had gewerkt.

Populaire door de werkgever betaalde voordelen zijn onder meer:

 1. Ziektekostenverzekering
 2. Pensioen plannen
 3. Zieke dagen
 4. vakanties
 5. Levensverzekering
 6. Flexibele / remote werken opties

5. Hoe kunt u de salarisadministratie het beste beheren? 

De meeste organisaties gebruiken salarissoftware om de beloning van hun werknemers te beheren. Het voordeel van het gebruik van software is dat het de efficiëntie van de klerk verbetert, fouten vermindert, anders ingewikkelde boekhoudfuncties automatiseert en helpt om gegevens beter op te slaan en te beheren.

6. Hoe organiseer je je dagelijkse routine voor efficiëntie?

Salarisadministratie is een veelzijdige baan die berekeningen vereist, vragen van medewerkers beantwoorden, informatie verstrekken en urenstaten bekijken.

Dit vereist het gebruik van taakbeheersoftware om uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse taken te creëren en te beheren. Deze aanpak helpt u tijd vrij te maken voor het beantwoorden van belangrijke e-mails, het beheer van het tijdregistratiesysteem en het op tijd versturen van cheques of het doen van stortingen.

7. Leg uit CTC (kosten voor bedrijf)

Kosten voor het bedrijf verwijzen naar het totale salarispakket van een werknemer of met andere woorden, de totale kosten die een werkgever elk jaar voor zijn werknemer maakt.

CTC omvat het brutosalaris van de werknemer, secundaire arbeidsvoorwaarden zoals verzekeringen en bijdragen aan spaarregelingen. Werknemers zullen meestal niet het volledige CTC-bedrag ontvangen, maar ze profiteren er wel van.

8. Leg uit Werknemer Vs Aannemer

Een werknemer is een parttime of fulltime werknemer op de loonlijst van een werkgever die in ruil voor zijn inzet voor de werkgeversorganisatie een vast loon ontvangt op vaste perioden. Een contractarbeider daarentegen is onafhankelijk en wordt meestal betaald na facturering aan de werkgever.

Hoewel contractwerkers meer autonomie hebben en de werkgever tegen hun vastgestelde tarieven kunnen factureren, hebben ze geen recht op personeelsbeloningen, zoals een ziektekostenverzekering, betaald verlof, pensioenbijdragen, enzovoort.

9. Wat zijn? Niet-belastbaar inkomen?

Niet-belastbaar inkomen is een vergoeding die wordt betaald aan een werknemer of natuurlijke persoon die niet onderworpen is aan bronbelasting. Inkomsten die onder deze groep vallen, worden niet belast door de overheid, of u ze nu wel of niet op uw belastingaangifte invoert.

Enkele voorbeelden van niet-belastbaar inkomen zijn:

 1. Lonen verdiend in staten of rechtsgebieden zonder inkomstenbelasting
 2. Arbeidsongeschiktheidslonen die worden gefinancierd met geld na belasting
 3. Cadeaus
 4. Door werkgever betaalde verzekering
 5. Uitkeringen
 6. Betalingen voor kinderbijslag

10. Hoe ga je om met een salarisfout?

Dit soort vragen is gericht op het controleren van uw interpersoonlijke vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Hoewel er geen direct antwoord op is, omdat fouten en hun ideale oplossing kunnen variëren, moet u uw vermogen om kalm te blijven en de problemen op te lossen duidelijk maken.

Een dergelijke fout kan komen doordat een werknemer onjuiste inhoudingen van zijn salaris meldt, of u kunt een fout ontdekken die is gemaakt door een collega. Fouten maken deel uit van de menselijke natuur, dus u moet zich waar nodig verontschuldigen en vervolgens de stappen opsommen die u zou volgen om tot een positieve oplossing van het probleem te komen. Overweeg ook om het beleid van de afdeling voor foutrapportage en correcties te volgen, indien beschikbaar.

11. Maak een lijst van de voordelen van geautomatiseerde loonadministratiesystemen

Het automatiseren van de salarisverwerking van een bedrijf kan tal van voordelen opleveren. De belangrijkste zijn onder meer:

 1. Drastische vermindering van menselijke fouten
 2. Tijd BESPAREN
 3. Eenvoudigere berekening van werknemerslonen
 4. Automatische gegevensopslag en toegang
 5. Eenvoudige rapportagetools
 6. Vereenvoudigde belastingaangiften
 7. Beveiliging voor gevoelige gegevens

12. Wat zijn de belangrijkste functies die Payroll-software zou moeten hebben?

De belangrijkste kenmerken die een goede salarissoftware moet bevatten, zijn:

 1. Eenvoudig installatiesysteem
 2. Functies voor gegevensbeheer
 3. Rapportfunctionaliteit
 4. Salarisstructuren
 5. Integratie met HR-systemen en andere software
 6. Wettelijke naleving
 7. Functie voor bankdeposito's
 8. Selfservicefuncties voor medewerkers

Andere mogelijk handige functies zijn lage prijzen, goede beveiliging, maatwerk en mobiele toegang.

13. Met welke salarissystemen heb je ervaring?

Het juiste antwoord hier hangt af van u en uw ervaring. Bovendien heb je misschien meer geluk als je op zoveel mogelijk platforms wordt ervaren.

Hier volgen enkele populaire software voor salarisbeheer:

 1. Quickbooks-loonlijst
 2. Smaak
 3. Werkzaam
 4. kabbelend
 5. Paychex Flex
 6. OnPay
 7. Xero
 8. Trolley

14. Leg uit Brondocumenten salarisadministratie

Salarisbrondocumenten zijn documenten die u nodig heeft om het salaris van een werknemer te genereren. Het kan op papier of in elektronische vorm zijn, zolang het maar alle benodigde gegevens bevat.

Brondocumenten voor de salarisadministratie kunnen van alles zijn, van urenstaten tot loonstrookjes, prikbonnen, facturen, bankgegevens, belastingcodes, enzovoort.

15. Hoe voorkom je fouten in de salarisadministratie?

Mensen zijn vatbaar voor fouten, maar u kunt uw proces altijd zo organiseren dat de kans op fouten tot het absolute minimum wordt beperkt. Om dat te doen, kunt u een van de volgende tips gebruiken:

 1. Gebruik automatisering waar mogelijk
 2. Zorg voor correcte werknemersgegevens
 3. Voer uw rapporten van tevoren uit, zodat u voldoende tijd heeft om op fouten te controleren
 4. Maak een checklist met alle taken die je moet doorlopen
 5. Ga papierloos waar mogelijk
 6. Verhelp eventuele fouten onmiddellijk

16. Hoe bekend bent u met de? FLSA?

De FLSA staat voor de Fair Labor Standards Act. Het is de minimale loonwet die elke administrateur zou moeten kennen.

De FLSA stelt normen vast voor het bijhouden van gegevens, minimumloon, overuren en werkgelegenheid voor jongeren op de federale, staats- en lokale banenmarkten in de VS.

17. Wanneer moet een bedrijf zijn salarisadministratie uitbesteden?

Een bedrijf kan overwegen zijn salarisadministratie uit te besteden als het veel werknemersregistratie moet doen, bijvoorbeeld wanneer veel werknemers elke dag een wisselende hoeveelheid tijd werken.

Een andere situatie is wanneer outsourcing de werkgever kan helpen om tijd en geld te besparen. Een derde situatie is wanneer een bedrijf een hoog personeelsverloop heeft, wat vaak leidt tot steeds meer werk.

18. Wat is het beste loonschema voor werknemers?

Het juiste antwoord hangt hier af van het type medewerker. Werknemers met onregelmatige werkschema's of die per uur worden betaald, geven bijvoorbeeld de voorkeur aan wekelijkse betalingen. Dan is er het halfmaandelijkse loonschema, dat ook populair is bij zowel werknemers als payrollteams.

Hiermee krijgen werknemers 24 loonstrookjes per jaar, terwijl de voordelen, inhoudingen en de tijdsbesteding van de beheerder minimaal blijven.

19. Leg het verschil uit tussen W2- en W4-formulieren

Dit zijn twee loonstrookjes van de Amerikaanse IRS. De W4 is voor werknemers, terwijl de W2 voor werkgevers is. Werknemers gebruiken de W4 om de salarisadministratie van hun werkgever te voorzien van alle informatie die zij nodig hebben over de bronbelasting.

Werkgevers gebruiken de W2 aan het eind van het jaar om aan te geven hoeveel loon ze aan de werknemer hebben betaald en hoeveel belasting ze hebben ingehouden.

20. Wat zijn vrijwillige inhoudingen?

Vrijwillige looninhoudingen zijn betalingen voor programma's waarop een werknemer zich vrijwillig heeft geabonneerd. Met andere woorden, het zijn geen verplichte inhoudingen, dus de werknemer moet eerst de werkgever machtigen voordat ze kunnen worden ingehouden.

Voorbeelden van vrijwillige inhoudingen zijn bijdragen aan pensioenregelingen, premies voor ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsregelingen, levensverzekeringen, certificeringen, hulpmiddelen, enzovoort.

Conclusie

We zijn aan het einde gekomen van onze lijst met de 20 belangrijkste vragen en antwoorden over salarisinterviews, en hopelijk heeft u het een en ander geleerd.

Houd er ten slotte rekening mee dat het nog steeds een interview is. Dus, terwijl leren en oefenen je zal helpen om de juiste antwoorden te krijgen, zullen je zelfvertrouwen en algehele persoonlijkheid je ook een heel eind helpen om te slagen.

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke is een computerliefhebber die graag een breed scala aan boeken leest. Hij heeft een voorkeur voor Linux boven Windows/Mac en gebruikt al jaren
Ubuntu sinds zijn begindagen. Je kunt hem op twitter vangen via bongotrax

Artikelen: 278

Technische spullen ontvangen

Tech trends, startup trends, reviews, online inkomsten, webtools en marketing een of twee keer per maand

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *