Kaizen omarmen: uitmuntendheid door continue innovatie

Op zoek naar manieren om excellentie in uw werk te creëren? Ontdek de kracht van Kaizen en de geheimen van continue innovatie om grote veranderingen te creëren die blijvend zijn.

Kaizen is een Japans woord dat zich in het Engels losjes vertaalt naar "Good Change" of "change for the better". Het is een filosofie voor continue verbetering in het streven naar uitmuntendheid.

Masaki Imai maakte de Kaizen-filosofie populair met zijn boek uit 1986 getiteld "Kaizen: de sleutel tot Japans competitief succes”. Het pleit ervoor om in de loop van de tijd kleine incrementele wijzigingen aan te brengen, als een gemakkelijkere manier om productiviteits-, efficiëntie- en kwaliteitsverbeteringen te bereiken.

De Kaizen-manier werkt voor engineering, productie, dienstverlenende bedrijven en zelfs voor persoonlijke ontwikkeling en vele andere gebieden van het leven. Dit bericht laat zien hoe uw bedrijf excellentie kan bereiken door de Kaizen-principes van continue innovatie te omarmen.

Kaizen versus innovatie

De kern van de Kaizen-filosofie ligt in de menselijke conditie – we zijn emotionele wezens die vaak irrationeel handelen. De reden is dat het menselijk brein is bedraad om de Fight or Flight modus wanneer het beangstigende emoties waarneemt, zoals verandering. Dit mechanisme wordt afgehandeld door de amygdala van de hersenen en is een nuttig overlevingsmechanisme. Maar aan de andere kant maakt het innovatie vaak moeilijk voor mensen.

Innovatie verwijst hier naar radicale verandering in een bedrijf of andere omgeving. Een verzoek om zich in te zetten voor een grote verandering veroorzaakt meestal die menselijke angstreactie of ongerustheid, die de middenhersenen activeert en die persoon emotioneel houdt over het probleem. In feite omzeilen deze emoties de neocortex die zorgt voor het rationele denken en de logica die nodig zijn voor een dergelijke taak.

Kaizen daarentegen pleit voor kleine veranderingen die emotioneel onbeduidend zijn. Deze aanpak houdt de persoon in een nuchtere, rationele gemoedstoestand en maakt het gemakkelijker om continue verbeteringen te creëren in zowel professionele als persoonlijke omgevingen. Kaizen gelooft dat geen enkel proces perfect kan zijn, aangezien er altijd ruimte is voor verbetering. Dit legt de basis voor het bereiken van excellentie door continu te leren en te groeien.

De belofte van een goede verandering

De Kaizen-filosofie heeft geleid tot vele managementsystemen die door talloze succesvolle en wereldwijde merken worden gebruikt om uitmuntendheid te bereiken op hun verschillende gebieden.

Van Toyota's Just-In-Time-productiesysteem tot toepassingen in ziekenhuizen, softwareontwikkeling, luchthavens, supermarkten en vele andere industrieën, Kaizen vormt de kern van de Lean denken en produceren cultuur.

Kaizen is een managementbenadering die tot doel heeft grote prestaties te leveren door middel van discipline en geduld. Langzaam aan je doelen werken door middel van geleidelijke procesverbetering en een langetermijnstrategie, zorgt voor een niet-technologische en vaak goedkopere benadering van innovatie.

Dit was hoe de Japanse maakindustrie in de jaren zestig en zeventig substantiële verbeteringen in productkwaliteit en kostenreducties bereikte, wat leidde tot het klassieke boek van Masaaki Imai.

Belangrijkste Kaizen-principes

De principes van Kaizen vormen de basis waarop de beweging en haar vele variaties zijn gebouwd. Hier zijn de belangrijkste die u moet weten.

 • CONTINUE VERBETERING: Kaizen benadrukt het streven naar uitmuntendheid door in de loop van de tijd kleine maar continue verbeteringen aan te brengen. Omdat, hoewel het onmogelijk is om in welk proces dan ook perfectie te bereiken, het toch mogelijk is om zo'n hoog niveau van uitmuntendheid te bereiken na zoveel iteraties dat het resultaat van je inspanningen begint af te nemen. blik perfect. Dit proces omvat voortdurende beoordelingen, aanpassingen en standaardisatie.
 • Kleine, stapsgewijze veranderingen: Grote veranderingen kunnen tot grote problemen leiden, want hoe groter de vereiste verandering, hoe meer emotionele problemen, complexiteit, kapitaal en radicale operaties er nodig kunnen zijn om deze te implementeren. Een kleine verandering daarentegen is meestal geen probleem. Maar als je het keer op keer doet, gebeurt de magie van Kaizen.
 • Empowerment van medewerkers / Gemba: Kaizen begrijpt dat alleen degenen die het dichtst bij een taak of proces staan, in de beste positie verkeren om verbeterpunten te identificeren. Alleen degenen die de softwaretools van een bedrijf gebruiken, kunnen bijvoorbeeld het beste feedback geven om verbeteringen door te voeren. Hetzelfde geldt voor elk teamlid of de werknemers van een bedrijf, iedereen moet deelnemen aan het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen in het bedrijf.
 • Gegevensgestuurde beslissingen: Kaizen pleit voor het verzamelen en analyseren van echte procesgegevens om te helpen bij het nemen van verbeterbeslissingen.
 • Proces niet resultaat: Kaizen leert de operator zich te concentreren op het proces en niet op het resultaat. Als het resultaat bijvoorbeeld een fysiek product is met gebreken, betekent dit dat het productieproces op de een of andere manier gebrekkig was. Dit betekent ook dat u de fout alleen kunt corrigeren door het productieproces te bestuderen en de nodige wijzigingen aan te brengen.
 • Focus op kwaliteit: Het Kaizen-systeem richt zich ook op het verbeteren van de kwaliteit van de output van een organisatie door zich te concentreren op en het verbeteren van de processen die deze output creëren.
 • normalisering: Door haar processen te standaardiseren, vermindert elke organisatie variantie en bespaart ze tijd en kosten, terwijl de algehele kwaliteit van haar afgewerkte producten wordt verbeterd. Kaizen biedt het PDCA/SDCA-framework om te helpen bij het standaardiseren en itereren van de productieprocessen van een bedrijf. Afhankelijk van de branche kan standaardisatie net zo eenvoudig zijn als het schrijven van een Standaard gebruiksaanwijzing voor servicemedewerkers of het creëren van een tool-aided systeem dat specifieke metingen bevat voor elke stap in het proces.
 • Eliminatie van afval: Kaizen leert dat verspilling (mudra) een efficiëntie- en winstgevendheidsmoordenaar is. Het pleit dus voor de eliminatie van de 7 mudra's uit al uw activiteiten om de efficiëntie te vergroten. Deze verspillingen omvatten overproductie, beweging, voorraad, defecten, oververwerking, transport en wachten. Hoe meer u elk van deze productiefactoren in uw organisatie reduceert, hoe hoger uw operationele efficiëntie.
 • Eliminatie van spanning: Overbelasting of spanning, ook bekend als muri in het Japans, kan de output van een bedrijf evenzeer verminderen. Een dergelijke eliminatie omvat het gebruik van de juiste tools en capaciteit voor de taak, het inhuren of opleiden van gekwalificeerde professionals, enzovoort.
 • Het volgende proces is de klant: Dit principe sluit goed aan bij het streven naar topkwaliteit. In plaats van een product eenmaal aan het einde van zijn ontwikkeling te controleren, wordt het product op elk moment op kwaliteit gecontroleerd door het volgende proces als klant te behandelen. Dit principe rust de plicht van kwaliteitscontrole op elk voorafgaand proces dat moet voorzien de beste kwaliteit producten voor de klanten (volgend proces) om aan te werken.

Kaizen toepassen op het bedrijfsleven

Het toepassen van Kaizen-principes op uw bedrijf hangt af van uw type organisatie en de processen die u moet verbeteren. Uw bedrijf kan dus een eenmansbedrijf, een team of een grote organisatie zijn, maar de basisprincipes blijven hetzelfde en de toepassing is als volgt.

 • Bevorder een Kaizen-cultuur: Het hebben van een Kaizen-cultuur in uw organisatie is erg belangrijk omdat het de basis legt voor voortdurende verbetering. Je moet het hele team trainen. Alle medewerkers moeten aan boord zijn en begrijpen dat geen enkele bijdrage te klein is. Leidinggevenden moeten zich er ook toe verbinden om regelmatig met het hele team te vergaderen om te discussiëren en oplossingen te vinden.
 • Identificeer de meest relevante problemen: Je zult altijd problemen hebben waaraan je moet werken en die je moet verbeteren. Kaizen pleit voor het Gemba-principe. Dat wil zeggen, input verzamelen van het exacte station waar het werk plaatsvindt. U kunt ook data-analyse, ideeënbussen, feedback van klanten, prestatiestatistieken en andere oplossingen gebruiken om verbeteroplossingen te identificeren. Als er veel problemen zijn, kunt u de taken prioriteren met behulp van een 80/20 analyse voor de beste resultaten.
 • Voer het Kaizen-proces uit: De PDCA/SDCA van Plan-Do-Check-Act / Standaardiseren-Do-Check-Act zijn de grote procescycli, waarbij je de benodigde verbeteringen in de organisatie aanbrengt. SDCA wordt altijd eerst gedaan, dus u kunt standaarden maken, en daarna zijn de volgende cycli PDCA. Hier is hoe het werkt
  1. Plannen/standaardiseren: Plannen verwijst hier naar het vaststellen van een doel voor verbetering op elk gebied van uw bedrijf. De Kaizen-filosofie vereist dat er altijd een doel voor verbetering en actieplannen zijn om dit te bereiken. Bij de eerste run echter, en elke keer dat er een afwijking optreedt, moet er een standaardisatie zijn. De standaardisatiestap stelt de regels, maatstaven of exacte stappen vast die moeten worden gevolgd telkens wanneer het werk wordt gedaan. En pas als het werkproces gestabiliseerd is, maak je nu verbeterplannen per cyclus of iteratie.
  2. Do: Dit is gewoon het proces van het doen van het werk door de normen te volgen die zijn uiteengezet in Stap 1) hierboven.
  3. Check: U controleert het proces om te bepalen of uw implementatie de gewenste resultaten heeft opgeleverd of nog op schema ligt.
  4. Handelen: Verwijst naar het uitvoeren van de nieuwe procedure en het normaliseren ervan als de standaardmanier om een ​​dergelijke taak in uw bedrijf af te handelen.
 • Spoel en herhaal: Kaizen gaat over continue verbeteringen en innovatie, dus je moet na elke cyclus doorgaan. Of u kunt uw verbeterinspanningen evenzeer richten op een ander proces. Gewoon afspoelen en herhalen.

Kaizen toepassen op het dagelijks leven

U kunt de Kaizen-filosofie ook in uw persoonlijke leven toepassen om resultaten te behalen uit activiteiten zoals fit worden, beter eten, studeren, werken en diverse doelen bereiken. De truc hier is om je eerst te concentreren op kleine en emotioneel irrelevante doelen. Iets dat je op geen enkele manier gestrest of angstig maakt.

Als u bijvoorbeeld fit wilt worden door te joggen, kunt u een relatief eenvoudig doel stellen om slechts 1 minuut per dag ter plekke te joggen, en van daaruit groeien. Als u wilt stoppen met roken, kunt u elke week of maand een stokje van uw sigaretten afbouwen, totdat u stopt. Je kunt ook slechts 5 minuten besteden aan het nadenken of werken aan een groot of angstaanjagend project totdat het op gang komt.

Het doel is om met kleine stappen te beginnen en vervolgens in de loop van de tijd kleine, incrementele en continue veranderingen door te voeren. Het werkt omdat het uitstelgedrag, angst en ander zelfsaboterend gedrag wegneemt dat mensen ervan weerhoudt hun doelen te bereiken.

Lijst met Kaizen-uitdrukkingen en -concepten

Omdat de Kaizen-filosofie in Japan is ontstaan, zul je er veel Japanse termen in tegenkomen die er constant mee worden gebruikt. Hier is een korte lijst met de belangrijkste Kaizen-termen en hun betekenis.

Jaren '5: De vijf (5S) van goed huishouden zijn als volgt.

 1. Seiri (Sorteren): Classificeer items, bewaar de benodigde items en gooi de onnodige items weg.
 2. Seiton (rechtzetten): Organiseer uw gereedschap op basis van gebruik om tijd en moeite te minimaliseren.
 3. Seïso (scrub): Reinig en houd uw werkplek schoon.
 4. Seiketsu (systematiseren): Volg het systeem en gebruik de juiste gereedschappen, bescherming en uitrusting.
 5. Shitsuke (standaardiseren): Behoud zelfdiscipline.

Wijziging: Muda betekent afval en er zijn 7 muda's of afval, als volgt.

 1. Overproductie: Meer produceren dan nodig is zonde.
 2. Inventaris: Veel afgewerkte of onafgewerkte producten in de inventaris voegen geen waarde toe.
 3. gebrek: Elk defect product is een verspilling van middelen.
 4. Beweging: Lichamelijke inspanning die geen waarde toevoegt aan het product is zonde.
 5. Oververwerking: Een verkeerde en niet-geoptimaliseerde verwerkingsaanpak kan verspilling zijn.
 6. Het wachten: Een inactieve operator is zonde.
 7. Vervoer: Hoe meer een product wordt vervoerd, hoe meer afval er ontstaat.

gemba: De plaats waar dingen of werk gebeuren. Elke manager heeft ervaring uit de eerste hand nodig.

Muri: (Overbelasting) Een inspannende situatie. Zoals een nieuwe werknemer de baan van een ervaren werknemer geven zonder hem eerst een goede opleiding te geven.

Mura: (Variatie) Dit gebeurt wanneer de vlotte doorstroming van het werk wordt gestopt vanwege kleine verschillen in de taak of de tijd die aan het proces is besteed. Standaardisatie zorgt hiervoor.

Jidoka: Automatisering

Organisaties die Kaizen gebruiken

Veel grote en kleine organisaties waarvan u weet dat ze Kaizen-principes toepassen in hun activiteiten. Ze omvatten iedereen van Toyota tot Sony, Canon, Panasonic, Honda, Samsung, Nestle, ABB, Ford, Lockheed Martin, Toshiba, Mayo Clinic, Societe General, Unilever, Tchibo, Cadburry-Schweppes en regeringen zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Mauritius , Kenia en India.

De lijst gaat natuurlijk door.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Hier zijn enkele veelgestelde vragen met betrekking tot de Kaizen-methodiek en continue innovatie.

Wat zijn de voordelen van Kaizen?

Kaizen is een eenvoudig te implementeren verbetermethodiek die minder disruptief en vaak minder kapitaalintensief is dan andere methoden.

Werkt Kaizen in mijn bedrijf?

Zeer zeker, ja. Zolang uw bedrijf afhankelijk is van processen om waarde voor klanten te creëren, kunt u Kaizen er met succes op implementeren.

Wat zijn de verschillen tussen Kaizen en Lean?

Beide zijn vergelijkbaar omdat ze zich richten op continue verbetering, het elimineren van verspilling en efficiëntieverbeteringen. Kaizen is echter een diepere en bredere filosofie waarop Lean is gebouwd.

Kan Kaizen naast andere innovatiesystemen worden geïmplementeerd?

Ja het kan.

Conclusie

Als u deze beknopte handleiding over de principes van Kaizen afrondt en hoe deze u kunnen helpen excellentie in uw bedrijf te bereiken door continue innovatie, zou u nu een paar ideeën moeten hebben over hoe u enkele veranderingen kunt doorvoeren.

Kaizen is een leidende filosofie en de methoden zijn niet in steen gebeiteld. Maar wanneer u de richtlijnen volgt en begint aan uw reis van voortdurende transformatie, dan zult u zeker uitmuntendheid bereiken.

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke is een computerliefhebber die graag een breed scala aan boeken leest. Hij heeft een voorkeur voor Linux boven Windows/Mac en gebruikt al jaren
Ubuntu sinds zijn begindagen. Je kunt hem op twitter vangen via bongotrax

Artikelen: 278

Technische spullen ontvangen

Tech trends, startup trends, reviews, online inkomsten, webtools en marketing een of twee keer per maand

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *