De belangrijkste Linux-commando's voor beginners

Nieuw bij Linux of gewoon roestig? Deze belangrijke commando's zullen uw leven op de terminal gemakkelijker maken en tegelijkertijd uw efficiëntie verbeteren

Het gebruik van de shell is een van de grote voordelen van a Linux systeem, omdat het u toegang geeft tot vele gespecialiseerde programma's, waarmee u zelfs complexe taken gemakkelijk kunt uitvoeren.

Dit is de basisfilosofie van Unix, het besturingssysteem waaruit Linux zijn ontwerp heeft gekregen. Elk van deze eenvoudige tools of programma's doet één taak en doet het heel goed. Het kan ook communiceren met andere programma's via buizen, een heel slim ontwerp dat de Linux-shell erg krachtig maakt.

Als je net begint of als het een tijdje geleden is dat je voor het laatst aan een shell hebt gewerkt, zal de volgende lijst met de belangrijkste commando's je helpen om weer op snelheid te komen. Het is belangrijk op te merken dat ze kleine letters gebruiken.

Snelle referentie voor Linux-opdrachten

commandoOmschrijving
1pwdDruk de werkmap af
2cdWijzig map, standaard ingesteld op home
3lsLijstitems in de directory
4cpKopieer een bestand van de ene map naar de andere
5mvEen bestand van de ene map naar de andere verplaatsen
6rmEen bestand of map verwijderen (verwijderen)
7 Maak een nieuw bestand
8hoeDruk de inhoud van een bestand af naar StdOut
9sudoEen taak uitvoeren met Superuser-rechten
10vinden & lokaliserenZoeken naar een bestand op het systeem
11| (De pijp)Verbind de output en input van programma's
12grepVind patronen in een dataset
13krullenEen pagina ophalen van internet
14geschiedenisMaak een lijst van de recente commando-items in de terminal
15kill & xkillStop de uitvoering van een programma
16man & infoGedetailleerde handleiding/info van het gegeven commando weergeven

De belangrijkste Linux-commando's voor beginners uitgelegd

1. Pwd

Het pwd-commando staat voor "print werkmap" en wordt gebruikt om de huidige map te kennen waarin de Linux-shell werkt. Het kan een zeer nuttig hulpmiddel zijn wanneer u een script schrijft dat eerst moet weten waar het werkt actie ondernemen.

Hier is een voorbeeld en wat het doet.

pwd > #toon de huidige shell-map

2. cd

Dit commando staat voor "directory wijzigen". U gebruikt het om van de huidige werkdirectory naar een andere te schakelen. Het accepteert de gewenste nieuwe map als een argument, dat kan beginnen met een schuine streep voor een absoluut pad of zonder een schuine streep om naar de huidige werkmap te verwijzen. Zonder een argument gaat het standaard naar uw homedirectory.

Hier zijn enkele voorbeelden en wat ze doen.

cd > #keert terug naar de thuismap van gebruiker/gebruikersnaam

cd ~ > #keert ook terug naar homedirectory

cd Downloads > #schakelt naar uw downloadmap

cd /usr/bin > #wijzigingen in de map /usr/bin

3.ls

Met deze opdracht worden alle bestanden en mappen in de huidige werkmap weergegeven. Het accepteert ook nogal wat commando's om de uitvoer aan te passen. De opdracht -a bevat bijvoorbeeld verborgen bestanden, terwijl de opdracht -t sorteert op wijzigingsdatum en de opdracht -l een elegante uitvoer produceert.

Hier is een voorbeeld en wat het doet

ls -alt > #lijst alle bestanden en mappen, inclusief verborgen, & sorteer op wijzigingsdatum

4. zip

Hiermee kopieer je een bestand van de ene naar de andere locatie. Houd er rekening mee dat hier de naamgevingsconventies voor Linux-bestanden van toepassing zijn. Dus als je een slash toevoegt, dan werk je met een absoluut pad, anders zal het programma verwijzen vanuit de huidige werkdirectory.

Hier zijn enkele voorbeelden en wat ze doen.

cp file_1 Desktop > #copy file_1 naar uw bureaubladmap

cp bestand_1 /tmp > #kopieer bestand_1 naar/tmp

5. mv

Dit is het verplaats-commando en het werkt vergelijkbaar met het cp-commando, behalve dat het het bestand volledig van de oorspronkelijke locatie verwijdert en het ergens anders naartoe verplaatst.

Hier zijn enkele voorbeelden en wat ze doen.

mv file_1 Downloads > #move file_1 naar uw map Downloads

mv file_1 file_2 /tmp > #verplaats beide bestanden naar de map /tmp

6.rm

Om bestanden en mappen te verwijderen, is de opdracht rm (remove) de tool die u nodig hebt. Je moet echter heel voorzichtig zijn met deze tool, want wat het ook verwijdert, is voor altijd verdwenen. Dit is vooral belangrijk bij het verwijderen van mappen. Controleer dus altijd uw huidige werkmap om fouten te voorkomen.

Hier zijn enkele voorbeelden en wat ze doen

rm file_1 > #delete file_1 in uw huidige map

rm Downloads/file_1 > #delete file_1 uit uw map Downloads

rm -r Downloads > #volledig uw downloadmap verwijderen

7. aanraken

Met de aanraakopdracht kunt u een nieuw bestand maken. Het accepteert de bestandsnaam als argument.

Hier is een voorbeeld en hoe het werkt.

raak file_1 > #maak een nieuw bestand aan met de naam file_1

8. kat

Het lezen van tekstbestanden in de shell is ook mogelijk. Om dat te doen, gebruik je het cat-commando gevolgd door het bestand dat je wilt lezen. De naam "kat" staat voor samenvoegen, dus je kunt het ook gebruiken om twee bestanden in één te combineren.

Hier zijn voorbeelden en wat ze doen.

cat file_1 > #toon de inhoud van file_1 op het scherm (standaard uit)

cat file_1 file_2 > file_3 > #combineer de inhoud van file_1 en file_2 in file_3

9. sudo

Linux beperkt de privileges van reguliere gebruikersaccounts om te voorkomen dat ze onherstelbare schade toebrengen aan het hele systeem. Toch behoudt het het sudo-commando voor een gewone gebruiker om programma's uit te voeren waarvoor Superuser (beheerder) privileges nodig zijn. Sudo zal om het Superuser-wachtwoord vragen en, indien correct, verdere uitvoering van het programma toestaan.

Hier is een voorbeeld en wat het doet.

sudo systemctl stop apache2 > #stop de apache2-webserver

10. lokaliseren & vinden

Deze twee programma's helpen u bij het zoeken naar een of meerdere bestanden op het systeem, maar ze doen het anders. Find is het oudere programma en wordt geleverd met zeer krachtige zoekfuncties. Locate daarentegen is nieuwer en gebruikt een database om zeer snelle zoekopdrachten uit te voeren.

Hier zijn voorbeelden en wat ze doen

find / ubuntu > #find alle bestandsnamen die ubuntu bevatten. De schuine streep betekent vanaf de systeemroot

lokaliseer ubuntu > #find all files op het systeem dat ubuntu bevat

11. | (De pijp)

De bovenstaande zoek- en lokaliseerprogramma's retourneren vaak zoveel items dat het filteren van de resultaten belangrijk wordt. Hier kunt u de zoekuitvoer via een pijp doorgeven aan de invoer van een patroonherkenningsprogramma zoals grep. Hierdoor worden de resultaten gefilterd om meer beknopte feedback te produceren.

Hier is een voorbeeld en wat het doet.

zoek ubuntu | grep .jpg > #vind alleen jpeg-afbeeldingen met ubuntu in hun naam

12.grep

Grep is een acroniem voor Global Regular Expressions Print. Het wordt gebruikt om patronen te vinden in een dataset, die hele woorden, de eerste letter van de zin en nog veel meer kan bevatten.

Hier zijn voorbeelden en wat ze doen.

grep foo file_1 > #print alle regels in file_1 die foo bevatten

grep ^bar file_1 > #print alleen regels die beginnen met bar

13. krul

cURL staat voor Client URL en is een hulpmiddel om gegevens tussen computers over te dragen met behulp van verschillende netwerkprotocollen. Het is zeer configureerbaar en programmeerbaar, met het eenvoudigste gebruik om een ​​webpagina op te halen.

Hier is een voorbeeld en wat het doet.

curl google.com > #load google.com

14. geschiedenis

De Linux-shell onthoudt uw recente commando-items. Sommige systemen bieden een geschiedenis van 500 opdrachten, terwijl andere standaard 1,000 bieden. U bent ook vrij om deze te wijzigen.

Hier is een voorbeeld en wat het doet.

geschiedenis | grep curl > #zoek recente commando's die curl bevatten

15. kill & xkill

Kill en xkill zijn twee methoden om processen op het systeem te beëindigen. Met kill moet u de proces-ID kennen en opgeven van het programma dat u moet beëindigen. Met xkill kun je grafische programma's beëindigen door ze met de muis aan te wijzen en erop te klikken.

16. man & info

U kunt altijd man of info invoeren, gevolgd door een commando om de gebruikershandleiding of info-pagina-items voor dat commando te krijgen. U kunt ook een opdracht invoeren, gevolgd door –help, voor meer informatie over het gebruik ervan.

Hier zijn enkele voorbeelden en wat ze doen.

man curl > #display the Linux manpage entry for cURL

find –help > #show gebruiksinformatie voor de opdracht find

Conclusie

Aan het einde van deze lijst, houd er rekening mee dat dit de belangrijkste commando's voor beginners zijn. Er zijn veel meer opdrachten voor de Linux-shell, waaronder complexere en krachtigere.

Het kost echter enige tijd om deze commando's te leren en om er vertrouwd mee te zijn. Maar als je dat eenmaal doet, zul je blij zijn dat je ze hebt leren gebruiken.

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke is een computerliefhebber die graag een breed scala aan boeken leest. Hij heeft een voorkeur voor Linux boven Windows/Mac en gebruikt al jaren
Ubuntu sinds zijn begindagen. Je kunt hem op twitter vangen via bongotrax

Artikelen: 278

Technische spullen ontvangen

Tech trends, startup trends, reviews, online inkomsten, webtools en marketing een of twee keer per maand

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *