Budgettekort: betekenis, oorzaken, gevolgen & oplossing

Een begrotingstekort is een zeer onaangename zaak voor een persoon, bedrijf of overheid. Hier zijn de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen.

U bent waarschijnlijk de term 'Budgettekort' tegengekomen, misschien bij het lezen van een artikel over economie of het kijken naar het nieuws. Het is geen vreemd concept, want het wordt vaak gebruikt op het gebied van financiën en marketing, in eenvoudige bewoordingen betekent het dat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Het is een concept dat periodiek wordt ervaren. 

In dit artikel onderzoekt u de details van een begrotingstekort, wat het inhoudt en de oorzaken en gevolgen ervan. Met onze uitgebreide gids heb je het hele idee in een mum van tijd. 

Betekenis van een begrotingstekort

Een begrotingstekort is een situatie die optreedt wanneer de uitgaven groter zijn dan de inkomsten of inkomsten. Het concept van begrotingstekort wordt vaak geassocieerd met de overheid, hoewel individuen, bedrijven en organisaties ook begrotingstekorten tegenkomen. Jaarlijks groeiend begrotingstekort, draagt ​​geleidelijk bij aan de staatsschuld van een land. Dit betekent dat een toename van het begrotingstekort leidt tot een hogere staatsschuld.

Hoe begrotingstekorten werken

 Een overschot aan uitgaven boven het beschikbare inkomen veroorzaakt een begrotingstekort. Deze onbalans kan worden gecorrigeerd door de kosten te verlagen en de inkomsten/inkomsten te verhogen. Naties die dit willen doen, moeten de mate van gegenereerde inkomsten verbeteren.

Aan de andere kant van het begrotingstekort is het begrotingsoverschot, en dit gebeurt wanneer de inkomsten groter zijn dan de uitgaven en als gevolg daarvan is er voldoende inkomen dat kan worden verdeeld als de behoeften zich voordoen. In een situatie waarin de gegenereerde inkomsten en de uitgaven stabiel zijn, dat wil zeggen dat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven, wordt de begroting als evenwichtig beschouwd.

Wat zijn de oorzaken van een begrotingstekort?

Begrotingstekorten kunnen worden veroorzaakt door verschillende situaties, waarvan sommige te wijten kunnen zijn aan uit de hand gelopen incidenten en ook door veranderingen in levensstijl. Enkele van de bekende oorzaken van het begrotingstekort zijn:

1. Baanverlies 

Deze situatie resulteert meestal in een begrotingstekort omdat er geen inkomsten meer worden gegenereerd en de uitgaven blijven toenemen.

Ontoereikendheid in gegenereerde inkomsten als gevolg van werkloosheid is een belangrijke oorzaak van het begrotingstekort in verband met individuen.

2. Medische rekeningen

Ziekte die dure behandelingen vereist, kan leiden tot spontane uitgaven die soms gepaard kunnen gaan met een enorm bedrag aan inkomsten om betalingen aan te vullen. 

3. Schuld

Het beheren van schulden die zich blijven opstapelen, resulteert uiteindelijk in een begrotingstekort. Verschuldigd geld neemt een bepaald percentage van het gegenereerde inkomen in beslag, waardoor de uitgaven hoger zijn dan het inkomen, omdat de betaling van schulden het inkomen verlaagt. Dit wordt ervaren in de vroege stadia van creditcardschuld.

4. Recessie:

Een periode van verminderde economische activiteit heeft een blijvend effect op de nationale financiën. Vermindering van belastingbetalingen vermindert eveneens de gegenereerde inkomsten, en dit bevordert het begrotingstekort als gevolg van uitgaven die de inkomsten overstijgen.

5. Overmatige uitgaven

Wanneer gegenereerde inkomsten of inkomsten worden uitgegeven buiten de draagkracht of het budget, is er het resulterende effect van onvoldoende beschikbare inkomsten. Dit leidt tot een toename van belastingen en leningen door de overheid, waardoor de schuld verder toeneemt en een begrotingstekort ontstaat. 

Wat zijn de gevolgen van een begrotingstekort?

Enkele effecten van het begrotingstekort worden hieronder beschreven:

Stijging in schulden

Een belangrijk effect van een begrotingstekort is de toename van de schuld. In termen van de overheid, wanneer de uitgaven meer zijn dan de gegenereerde inkomsten, moeten de gemaakte kosten worden betaald. Als er misschien van het afgelopen jaar een overschot op de begroting was, dan is het misschien niet nodig om de uitgaven met schulden aan te vullen.   

Kortetermijngroei in economie

Omdat het begrotingstekort wordt gefinancierd, wordt er door de overheid geld opgenomen uit verschillende economische sectoren, waardoor de economie te dun wordt. Dit bevordert de economische groei op korte termijn, aangezien de overheid eisen stelt om inkomsten te genereren. Op de lange termijn kan het echter schadelijk zijn voor de economie. De uitgaven van het heden zullen door de toekomstige belastingbetaler moeten worden verrekend. 

Hogere rentetarieven en obligatierendementen

Als gevolg van een hogere leenrente wordt ook een hogere rente gemaakt. Naarmate er meer geld wordt geleend, wat leidt tot een stijging van de schulden, stijgen de rentetarieven en de obligatierendementen, omdat compensatie vereist is voor het terugbetalen van betalingen.

Inflatie

Dit is het uiteindelijke resultaat van een begrotingstekort in een land. In kritieke economische situaties kan de overheid de geldhoeveelheid vergroten om schulden en rente af te lossen. Dit resulteert in inflatie. Inflatie door een begrotingstekort komt zelden voor, behalve in opkomende economieën.

Hoe wordt het begrotingstekort berekend?

Om het begrotingstekort te berekenen, is er een eenvoudige formule die kan worden toegepast. Het wordt gegeven als:

  • Budgettekort = totale uitgaven - totale inkomsten / inkomsten

De inkomsten/inkomsten die hier worden vermeld, omvatten kredietbetalingen, maandelijkse aangiften en vergoedingen, en belastinginkomsten van de overheid, terwijl de uitgaven of uitgaven betrekking hebben op voeding, medische zorg, rekeningen en belastingen.

Budgettekort beheren

Dit kan ook worden gezien als een vermindering van het begrotingstekort, aangezien het de bedoeling is de uitgaven en de inkomsten in evenwicht te brengen. Bij het beheer van begrotingstekorten moeten enkele strategieën worden toegepast.

1. Verlaag de uitgaven

Wanneer de uitgaven niet meer hoger zijn dan de inkomsten, is er ofwel een saldo in de begroting of een overschot op de begroting. Door de uitgaven te verminderen, worden de gegenereerde inkomsten voldoende om grote uitgaven aan te kunnen. Wat de overheid betreft, kunnen de uitgaven worden verminderd door het budget voor sociale programma's zoals Medicaid en sociale zekerheid te verminderen. Als de uitgaven niet goed worden beheerd, leidt dit tot onvoldoende inkomsten en economische schade.

2. Opbrengst verhogen

Inkomstentoename is een gegarandeerde manier om een ​​begrotingstekort te beheersen. In de meeste gevallen kunnen de kosten niet gemakkelijk worden verlaagd, omdat er verschillende behoeften kunnen ontstaan, maar een rendement dat de uitgaven ver overtreft, is meer een voordeel.

3. Groeitoename

Economische groei is grotendeels afhankelijk van gegenereerde inkomsten, hoe meer geld er wordt verdiend, hoe meer de economie groeit. Zolang er geld in omloop is, is een toename van de economische groei zeker. De overheid kan ook de belastinginkomsten verhogen doordat er meer geld wordt gegenereerd door de groeiende economie. 

Conclusie

Een begrotingstekort treedt op wanneer de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten, en dit kan gebeuren op individueel, bedrijfs-/industrieel en staats-/overheidsniveau. Door ervoor te zorgen dat uw uitgaven niet hoger zijn dan uw totale inkomen, kunt u voorkomen dat er een begrotingstekort ontstaat, of uw inkomen nu laag of hoog is. 

Begrotingstekorten kunnen klinken en lijken verwoestend, en strategieën om ze te verminderen kan soms verwarrend zijn, maar ze kunnen met de juiste aanpak worden beheerd.

Ozah Oghenekaro

Ozah Oghenekaro

Mijn naam is Ozah Oghenekaro, ik geniet van onderzoek en creatief schrijven. Ik heb een grote interesse in het zoeken en organiseren van informatie. Ik luister graag naar muziek en blijf sporten als ik niet aan het werk ben.

Artikelen: 17

Technische spullen ontvangen

Tech trends, startup trends, reviews, online inkomsten, webtools en marketing een of twee keer per maand

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *