Top 25 vragen en antwoorden over bankzaken die u moet weten

Op zoek naar onmisbare vragen en antwoorden over bankzaken? Hier zijn de top 25 om je voor te bereiden.

Bankieren biedt een spannend carrièrepad, maar je zult eerst de interviewvragen moeten schalen met de juiste antwoorden.

De sector is enorm, van traditionele retailbankingbedrijven tot investeringsbanken en moderne fintech-startups die hier en daar verstoringen veroorzaken.

Deze lijst geeft u de 25 belangrijkste sollicitatievragen voor uw praktijk. Leer en begrijp ze om jezelf voor te bereiden, aangezien bankbanen behoorlijk competitief kunnen zijn.

1. Wat is werkkapitaal?

Het werkkapitaal van een bedrijf of organisatie is de waarde van de liquide middelen die beschikbaar zijn om aan haar verplichtingen op korte en middellange termijn te voldoen.

Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa en passiva van een organisatie. Een bedrijf met bijvoorbeeld $ 50,000 aan vlottende activa en $ 7,000 aan verplichtingen, heeft een werkkapitaal van $ 43,000.

2. Wat is inflatie en hoe dek je je ertegen in?

Inflatie is de mate van prijsstijging in een bepaalde plaats of land en gedurende een bepaalde periode. Inflatie meet doorgaans de prijzen van basisproducten en -diensten in een bepaald land om de economische prestaties te helpen meten. Een beetje inflatie kan goed zijn voor een economie, maar een hoge inflatie is meestal slecht.

De beste manier om u in te dekken tegen inflatie is door uw geld te beleggen, omdat het geld is dat door inflatie wordt gedevalueerd, terwijl de activaprijzen stijgen. Dus het kopen van activa van goud tot onroerend goed, grondstoffen, obligaties, enzovoort, zou het probleem moeten oplossen.

3. Hoe verdienen banken winst?

Naast het in rekening brengen van rente op leningen, verdienen banken bovendien op veel verschillende manieren geld. Een investeringsbank verdient geld door beleggingsdiensten aan te bieden aan vermogende particulieren en bedrijven.

Commerciële banken verdienen geld door verschillende commerciële diensten te verkopen, waaronder het in rekening brengen van vergoedingen, zoals spaar- en betaalrekeningen, creditcards, kluisjes, financiële planning, hypotheken, enzovoort.

4. Maak een lijst van de soorten bankrekeningen

Afhankelijk van de doelgroep kan een bankinstelling één of meerdere van de volgende rekeningtypes aanbieden:

 1. Spaarrekening
 2. Account controleren
 3. Certificaat van deposito-rekening
 4. Geldmarktaccount

5. Noem en verklaar de verschillende soorten banken

 1. Retailbanken – Bied particuliere en particuliere bankdiensten aan, zoals spaar- en betaalrekeningen.
 2. Bedrijfsbanken – Kan onafhankelijk zijn of een bankafdeling. Deze instellingen richten zich op dienstverlening aan bedrijven en overheden.
 3. Investeringsbanken – Deze instellingen richten zich op het verdienen van geld door te investeren in andere bedrijven, waaronder fusies en overnames. Ze kunnen dit doen met hun eigen geld of werken namens rijke klanten.
 4. Gemeenschapsontwikkelingsbank – CD-banken zijn particuliere ondernemingen die zich richten op maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze krijgen vaak steun van de overheid.
 5. Credit Union – Dit zijn financiële coöperaties die toebehoren aan hun leden. Ze accepteren deposito's en geven leningen, maar geven hun verdiensten terug aan de leden.
 6. Online Banken – Fintech blijft de banksector ontwrichten, dus deze groep financiële instellingen, hoewel het geen traditionele banken zijn, verdient een vermelding.

6. Wat is APR?

APR is een acroniem voor Annual Percentage Rate. Het is de jaarlijkse rente voor het lenen of uitlenen van geld en wordt berekend als een percentage van het geleende of uitgeleende geld.

APR geeft de totale kosten van lenen weer, omdat het zowel het rendement als alle extra financieringskosten omvat.

7. Wat is prime rate?

Een prime rate of prime beleningsrente verwijst naar de rente die financiële instellingen gebruiken om geld te lenen aan hun meest kredietwaardige klanten, meestal grote bedrijven.

Het tarief is meestal lager dan het standaardtarief dat aan andere kredietnemers in rekening wordt gebracht, omdat deze meest kredietwaardige klanten de minste kans hebben om de lening in gebreke te stellen.

8. Wat is afschrijving?

Amortisatie is het proces waarbij betalingen over meerdere perioden worden gespreid. Dit worden termijnen genoemd en kunnen worden gebruikt voor het afbetalen van leningen of activakosten. Elke termijn bestaat meestal uit zowel de hoofdsom als de rente.

Een voorbeeld van afschrijving van activa is de afschrijving van een zonne-energie-installatie over 30 jaar. Ervan uitgaande dat het $ 300,000 kost om te ontwikkelen en te installeren, zou dat $ 10,000 jaarlijkse termijnen betekenen.

9. Wat is ROI en hoe bereken je het?

ROI staat voor Return On Investment en het is een ratio die wordt gebruikt om het potentiële voordeel van een belegger met betrekking tot zijn geïnvesteerd vermogen te berekenen. ROI wordt uitgedrukt als een percentage, zoals 20% ROI, wat betekent dat een belegger 20% van zijn geïnvesteerd vermogen als winst mag verwachten. Hogere ROI betekent meer winst.

Het berekenen van de ROI is eenvoudig, u deelt het netto-inkomen van de investering door de initiële kapitaalkosten. Het netto-inkomen kan natuurlijk worden afgetrokken door de initiële kapitaalkosten af ​​te trekken van de uiteindelijke waarde van de onderneming.

ROI= (Nettowinst / investeringskosten) x 100

10. Leg kredietverrekening uit

Dit is het proces van het consolideren van talrijke financiële transacties in één enkele transactie om er als entiteit één kredietcontrole op uit te voeren.

Grote financiële instellingen gebruiken credit netting om het aantal kredietcontroles dat zij uitvoeren te verminderen en daarmee kosten te besparen.

11. Wat is een ILOC (Irrevocable Letter of Credit)?

Een kredietbrief, ook wel een verbintenisverklaring genoemd, is een betaalmiddel in de internationale handel. Het biedt een exporteur van goederen een schriftelijke garantie van een federaal erkende financiële instelling, dat de internationale koper betrouwbaar is. Met andere woorden, de bank neemt het risico voor rekening van de koper.

Er zijn twee soorten kredietbrieven; 1) herroepelijk en 2) onherroepelijk. Een herroepbare LC kan op elk moment en naar goeddunken van de bank worden gewijzigd, terwijl een onherroepelijke kredietbrief niet kan worden gewijzigd en daarom de betaling volgens de vermelde voorwaarden garandeert.

12. Leg de schuld-inkomensratio uit

Debt-to-income ratio of DTI is een waardering van hoeveel een persoon of organisatie verschuldigd is aan hoeveel ze verdienen. Het is een maatstaf voor het percentage van een budget dat naar schuldbetalingen gaat, inclusief huur, creditcards, hypotheken, enzovoort.

Kredietverstrekkers willen een lener met een zo laag mogelijke DTI. Onder 30% DTI is geweldig, 50% en hoger is slecht.

DTI = (schuldverplichtingen / inkomen) x 100

13. Hoe verschilt een debetkaart van een creditcard?

Beide kaarten kunnen worden gebruikt voor elektronische betalingen. Maar een betaalpas is gekoppeld aan een betaalrekening, waarvan betalingen direct worden afgeschreven, terwijl een creditcard is gekoppeld aan een kredietlijn, die later kan worden terugbetaald.

14. Noem enkele methoden voor debetstandbescherming

Overschrijven van een rekening betekent dat u een negatief saldo krijgt, wat vaak gepaard gaat met kosten en rente, afhankelijk van de bank. Met een roodstandbescherming kunt u uw bank echter opdracht geven om het rood staan ​​automatisch bij een andere bron in te dekken. Bescherming tegen rood staan ​​helpt voorkomen dat transacties met geldautomaten en pinpassen worden geweigerd vanwege onvoldoende saldo.

De belangrijkste methoden voor roodstandbescherming zijn onder meer:

 1. Uw betaalrekening koppelen aan een andere betaal- of spaarrekening bij dezelfde bank.
 2. Een creditcard aan uw betaalrekening koppelen om rood staan ​​te dekken.
 3. Vraag een kredietlimiet voor rood staan ​​aan bij uw bank.

15. Noem de verschillende manieren waarop een klant een bankrekening kan beheren

Opsomming van de meest traditionele tot de nieuwste methoden, ze zijn:

 1. Over the Counter – dit is een face-to-face service die beschikbaar is in de kantoren van de bank.
 2. geldautomaat – gebruik van geldautomaten.
 3. Telefonisch bankieren – je kunt bellen, je identificeren en telefonisch instructies geven.
 4. E-Betaling – het uitvoeren van de meeste bankzaken online met veilige authenticatie.
 5. Mobiel bankieren – gebruik van mobiele telefoon-specifieke functies voor bankieren, zoals USSD en bank-apps.

16. Wat zijn de kosten van eigen vermogen en hoe berekent u deze?

De kostprijs van het eigen vermogen is een maatstaf voor het rendement van een potentiële investering met betrekking tot het betrokken risico. In eenvoudige bewoordingen beantwoordt het de vraag of een investering het risico waard is.

U kunt de kosten van het eigen vermogen berekenen met behulp van 2 methoden, het Capital Asset Pricing Model (CAPM) en het dividendkapitalisatiemodel.

17. Bepaal CAPM

Het Capital Asset Pricing Model of kortweg CAPM is een methode om de kosten van het eigen vermogen of het vereiste rendement van een investering te berekenen, om het het risico waard te maken. Het combineert variabelen zoals a Risicovrije rente, een bèta van de beveiliging en verwacht marktrendement om u het verwachte rendement op die specifieke investering te geven.

 ERi = Rf + βi (ERm - Rf)

waar:

ERi = Verwacht rendement op investering of kosten van eigen vermogen

Rf = de risicovrije rente van de investering

βi = de bèta- of marktgevoeligheid

(ERm - Rf) = de risicopremie

18. Wat is QE (kwantitatieve versoepeling)?

Kwantitatieve versoepeling is een monetaire-beleidsstrategie die vaak door de centrale bank van een rechtsgebied wordt toegepast om de rentetarieven te verlagen en de economische activiteit te stimuleren door direct liquiditeit in het financiële systeem te injecteren.

Methoden van kwantitatieve versoepeling omvatten het kopen van staatspapier zoals obligaties.

19. Wat is een home equity-lening?

Een home equity-lening, ook wel een tweede hypotheek genoemd, is een financieel product waarmee consumenten geld kunnen lenen tegen het overwaarde in hun huis.

De waarde van de lening hangt af van het verschil tussen de huidige marktprijs van het onroerend goed en het bedrag dat u verschuldigd bent op alle leningen die door uw huis zijn gedekt.

20. Leg het verschil uit tussen obligatierendement en obligatiespread

Het rendement van een obligatie verwijst naar het bedrag aan rente dat een belegger op de vervaldag van die obligatie zal krijgen. Het wordt vermeld als een percentage van de aankoopprijs van de obligatie. Obligatiespread daarentegen verwijst naar het verschil tussen het rendement op staatsobligaties en bedrijfsobligaties.

De gedachte hier is dat staatsobligaties een zeer minimaal risico op wanbetaling hebben, aangezien ze worden ondersteund door de overheid. Bedrijfsobligaties hebben daarentegen hogere wanbetalingsrisico's en zouden hogere obligatierendementen moeten hebben, wat gemakkelijk kan worden aangegeven aan de hand van hun obligatiespreads tijdens de evaluatie.

21. Wie is de centrale bank van centrale banken?

De Bank of International Settlements (BIS) in Bazel, Zwitserland.

22. Wat is kredietbeoordeling?

Leningclassificatie is een methode voor het classificeren van leningaanvragen om het risico van wanbetaling van de lener te identificeren. De kwaliteitsscore wordt bepaald door rekening te houden met variabelen zoals de kredietgeschiedenis van de lener, de kwaliteit van het onderpand dat wordt gebruikt voor de leningaanvraag en de algehele waarschijnlijkheid van de lener om de lening terug te betalen.

23. Wat is accretie?

Accretie is activagroei of een positieve waardeverandering die het gevolg is van een transactie. Het kan op veel manieren gebeuren, zoals door fusies, overnames en de aankoop van verdisconteerde obligaties.

24. Leg de term uit LIBOR

LIBOR staat voor London Interbank Offered Rate en verwijst naar de gemiddelde rentetarieven waartegen grote mondiale banken op de Londense geldmarkt elkaar geld willen lenen. De tarieven worden dagelijks gepubliceerd door Thomson Reuters.

25. Wat is APY?

APY staat voor Annual Percentage Yield en is het reële rendement op investering wanneer u samengestelde inkomsten meetelt. In tegenstelling tot het gebruik van enkelvoudige rente voor berekeningen, kunt u met APY berekenen hoeveel extra u kunt verdienen met een investering door het rendement over een bepaalde periode opnieuw te beleggen.

API = (1 + r/n)n – 1

waar:

r = periodetarief

n = aantal samengestelde perioden

Conclusie

Dit is de samenvatting van onze lijst met de belangrijkste vragen over bankzaken en hun antwoorden. En zoals je moet beseffen, zijn dit aanbevelingen, dus voel je vrij om dieper in elk onderwerp te graven en meer te leren.

Houd er ook rekening mee dat bankieren een klantgerichte branche is en dat uiterlijk ertoe doet. Dus misschien wil je ook werken aan je eerste indruk, dresscode en communicatieve vaardigheden.

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke is een computerliefhebber die graag een breed scala aan boeken leest. Hij heeft een voorkeur voor Linux boven Windows/Mac en gebruikt al jaren
Ubuntu sinds zijn begindagen. Je kunt hem op twitter vangen via bongotrax

Artikelen: 278

Technische spullen ontvangen

Tech trends, startup trends, reviews, online inkomsten, webtools en marketing een of twee keer per maand

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *