Palkanlaskentahaastattelun 20 parasta kysymystä ja vastausta

Etsitkö yksinkertaisia ​​palkanlaskentahaastattelukysymyksiä ja vastauksia? Tässä on 20 hyvää.

Työn saaminen palkanlaskennan ylläpitäjänä voi olla palkitsevaa, mutta ensin sinun on päästävä haastattelusta päästäksesi tehtävään.

Palkanhallinnoijat hoitavat kaikki yrityksen työntekijöiden maksamiseen liittyvät tehtävät, mukaan lukien verot ja muut vähennykset. Jonkinlainen henkilöresurssien tuntemus on myös hyödyllistä tässä.

Tässä artikkelissa luetellaan 20 parasta palkanlaskentahaastattelukysymystä ja niiden vastaukset, jotka auttavat sinua valmistautumaan.

1. Mitä on palkkahallinto?

Palkkahallinnolla tarkoitetaan sitä tehtäväryhmää, joka on tarpeen organisaation työntekijöiden työstä palkitsemiseksi.

Näitä tehtäviä ovat muun muassa työntekijöiden palkkojen käsittely, työntekijän palkkaluokkien tuntilomakkeen laatiminen ja ylläpito sekä muut asiaan liittyvät tehtävät.

2. Selitä Palkanlaskenta

Palkanlaskenta sisältää kaikki palkanlaskentaan liittyvät näkökohdat sekä etuuksien ja verojen hallinnan.

Tämä tarkoittaa työaikalaskelmien kirjaamista ja laskemista, palkanpidätysten ja -pidätysten tekemistä, työntekijöiden maksujen ja ennakonpidätysten siirtämistä sekä pidätettyjen verojen, vakuutusmaksujen ja niin edelleen tallettamista.

3. Mitä toivottavia ominaisuuksia palkanlaskennan ylläpitäjällä pitäisi olla?

Palkkahallinnoijalla tulee olla hyvä silmäluku numeroille, koska tämä auttaa vähentämään virheitä. Toiseksi henkilön tulee olla helposti lähestyttävä ja kommunikoiva, sillä työhön saattaa liittyä useiden työntekijöiden ja heidän ongelmiensa käsittelyä.

Lopuksi henkilöllä tulee olla hyvät tiedot palkanlaskentaohjelmistoista, henkilöstöresursseista, organisatorisista taidoista ja työsäännöistä.

4. Mitä ovat työnantajan maksetut etuudet?

Työnantajan maksamat etuudet ovat työnantajan suorittamia maksuja, tukia tai maksuja työntekijän terveydenhuoltoon, eläkkeelle ja vakuutusturvaan, jotka eivät olisi olleet mahdollisia ilman työntekijän työskentelyä työnantajan palveluksessa.

Suosittuja työnantajan maksamia etuja ovat mm.

 1. Terveysvakuutus
 2. Eläkesuunnitelmat
 3. Sairaslomapäivät
 4. pakettimatkat
 5. Henkivakuutus
 6. Joustavat/etätyömahdollisuudet

5. Kuinka voit parhaiten hallita palkanlaskentaa? 

Useimmat organisaatiot käyttävät palkanlaskentaohjelmistoja työntekijöidensä korvausten hallintaan. Ohjelmiston käytön etuna on, että se parantaa virkailijan tehokkuutta, vähentää virheitä, automatisoi muuten monimutkaiset kirjanpitotoiminnot sekä auttaa paremmin tallentamaan ja hallitsemaan tietoja.

6. Miten järjestät päivittäisen rutiinisi tehokkuuden lisäämiseksi?

Palkanlaskenta on monipuolista työtä, joka vaatii laskelmia, työntekijöiden kysymyksiin vastaamista, tiedottamista ja työaikalaskelmien tarkastelua.

Tämä edellyttää tehtävienhallintaohjelmiston käyttöä päivittäisten, viikoittaisten ja kuukausittaisten tehtävien luomiseen ja hallintaan. Tämä lähestymistapa auttaa sinua varaamaan aikaa tärkeisiin sähköposteihin vastaamiseen, ajanottojärjestelmän hallintaan ja shekkien lähettämiseen tai talletusten tekemiseen ajoissa.

7. Selitä CTC (Cost To Company)

Kustannuksella yritykselle tarkoitetaan työntekijän kokonaispalkkapakettia tai toisin sanoen kokonaiskuluja, jotka työnantaja tekee vuosittain työntekijälleen.

CTC koostuu työntekijän bruttopalkasta, eduista, kuten vakuutuksista, ja maksuista säästöjärjestelmiin. Työntekijät eivät useimmiten saa koko CTC-summaa, mutta he hyötyvät siitä.

8. Selitä Työntekijä Vs Urakoitsija

Työntekijä on osa- tai kokopäiväinen työnantajan palkkalistoilla oleva työntekijä, joka saa kiinteää palkkaa määräajoin vastineeksi omistautumisestaan ​​työnantajaorganisaatiolle. Sopimustyöntekijä puolestaan ​​on itsenäinen ja saa yleensä palkan laskutettuaan työnantajaa.

Vaikka sopimustyöntekijöillä on enemmän itsemääräämisoikeutta ja he voivat laskuttaa työnantajaa määritetyillä hinnoilla, he eivät ole oikeutettuja työntekijäetuuksiin, kuten sairausvakuutuksiin, palkallisiin vapaa-aikaan, eläkemaksuihin ja niin edelleen.

9. Mitkä ovat Veroton tulo?

Veroton tulo on työntekijälle tai yksityishenkilölle maksettava korvaus, joka ei ole lähdeveron alaista. Tähän ryhmään kuuluvia tuloja ei veroteta viranomaisten toimesta riippumatta siitä, merkitsetkö ne veroilmoitukseesi vai et.

Joitakin esimerkkejä verottomista tuloista ovat:

 1. Osavaltioissa tai lainkäyttöalueilla ansaitut palkat ilman tuloveroa
 2. Työkyvyttömyyspalkat, jotka rahoitetaan verojen jälkeen
 3. Lahjat
 4. Työnantajan maksama vakuutus
 5. Sosiaalietuudet
 6. Elatusmaksut

10. Kuinka käsittelet palkkalaskentavirhettä?

Tämäntyyppiset kysymykset keskittyvät ihmissuhdetaitojen ja ongelmanratkaisukykyjesi tarkistamiseen. Vaikka siihen ei ole suoraa vastausta, koska virheet ja niiden ihanteellinen ratkaisut voivat vaihdella, sinun on välitettävä kykysi pysyä rauhallisena ja ratkaista käsillä olevat ongelmat.

Tällainen virhe voi johtua siitä, että työntekijä ilmoittaa virheellisistä vähennyksistä palkastaan, tai saatat huomata työtoverin tekemän virheen. Virheet ovat osa ihmisluontoa, joten sinun on pyydettävä tarvittaessa anteeksi ja lueteltava sitten toimet, joita noudattamalla pääset positiiviseen ratkaisuun ongelmaan. Harkitse myös osaston virheraportointi- ja korjauskäytäntöjen noudattamista, jos mahdollista.

11. Listaa automatisoitujen palkanlaskentajärjestelmien edut

Yrityksen palkanlaskennan automatisointi voi tuoda paljon etuja. Tärkeimpiä niistä ovat:

 1. Inhimillisten virheiden jyrkkä väheneminen
 2. Säästää aikaa
 3. Helpompi työntekijöiden palkkojen laskeminen
 4. Automaattinen tietojen tallennus ja pääsy
 5. Helppoja raportointityökaluja
 6. Yksinkertaistetut veroilmoitukset
 7. Suojaus arkaluontoisille tiedoille

12. Mitkä ovat palkanlaskentaohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet?

Tärkeimmät ominaisuudet, jotka hyvän palkanlaskentaohjelmiston tulisi sisältää:

 1. Yksinkertainen asennusjärjestelmä
 2. Tiedonhallintaominaisuudet
 3. Raportointitoiminto
 4. Palkkarakenteet
 5. Integrointi HR-järjestelmiin ja muihin ohjelmistoihin
 6. Lakisääteinen noudattaminen
 7. Pankkitalletustoiminto
 8. Työntekijän itsepalveluominaisuudet

Muita mahdollisesti hyödyllisiä ominaisuuksia ovat alhainen hinta, hyvä tietoturva, mukauttaminen ja mobiilikäyttö.

13. Mistä palkanlaskentajärjestelmistä sinulla on kokemusta?

Oikea vastaus riippuu sinusta ja kokemuksestasi. Lisäksi sinulla saattaa olla enemmän onnea, kun olet kokenut mahdollisimman monella alustalla.

Seuraavassa on joitain suosittuja palkanhallintaohjelmistoja:

 1. Quickbooks Palkanlaskenta
 2. nautinto
 3. Toimiva
 4. Aaltoilua
 5. Paychex Flex
 6. OnPay
 7. Xero
 8. johdinauto

14. Selitä Palkanlaskennan lähdeasiakirjat

Palkanlaskennan lähdeasiakirjat ovat asiakirjoja, joita tarvitset työntekijän palkan luomiseen. Se voi olla paperilla tai sähköisessä muodossa, kunhan siinä on kaikki tarvittavat tiedot.

Palkanlaskennan lähdeasiakirjat voivat olla mitä tahansa työaikataulukoista maksutositteisiin, työajan kirjaajiin, laskuihin, pankkitietoihin, verokoodeihin ja niin edelleen.

15. Kuinka vältät palkanlaskennan virheet

Ihminen on altis virheille, mutta voit aina järjestää prosessisi tavalla, joka pienentää virheen tekemisen mahdollisuudet minimiin. Voit tehdä sen käyttämällä jotakin seuraavista vinkeistä:

 1. Käytä automaatiota mahdollisuuksien mukaan
 2. Varmista oikeat työntekijätiedot
 3. Tee raportit etukäteen, jotta sinulla on tarpeeksi aikaa tarkistaa virheet
 4. Tee tarkistuslista, joka sisältää kaikki tehtävät, jotka sinun on suoritettava
 5. Käytä paperitonta mahdollisuuksien mukaan
 6. Käsittele kaikki virheet välittömästi

16. Kuinka tuttu olet flsa?

FLSA on lyhenne sanoista Fair Labour Standards Act. Se on vähimmäispalkkalainsäädäntö, joka jokaisen ylläpitäjän tulee tuntea.

FLSA asettaa standardit kirjanpitoon, vähimmäispalkkaan, ylityökorvauksiin ja nuorisotyöllisyyteen Yhdysvaltojen liittovaltion, osavaltion ja paikallisilla työmarkkinoilla.

17. Milloin yrityksen tulisi ulkoistaa palkkahallintonsa?

Yritys voi harkita palkanlaskennan ulkoistamista, jos sillä on paljon työntekijöiden seurantaa esimerkiksi silloin, kun monet työntekijät työskentelevät vaihtelevan ajan päivittäin.

Toinen tilanne on, kun ulkoistaminen voi auttaa työnantajaa säästämään aikaa ja rahaa. Kolmas tilanne on, kun yrityksessä on korkea henkilöstön vaihtuvuus, mikä tarkoittaa usein yhä enemmän työtä.

18. Mikä on paras palkkaaikataulu työntekijöille?

Oikea vastaus riippuu työntekijätyypistä. Esimerkiksi työntekijät, joilla on epäsäännöllinen työaika tai jotka saavat tuntipalkkoja, saattavat mieluummin maksaa viikoittain. Sitten on puolikuukausipalkkataulukko, joka on myös suosittu niin työntekijöiden kuin palkkatiimienkin keskuudessa.

Sen avulla työntekijät saavat 24 palkkaa vuodessa, kun taas edut, vähennykset ja järjestelmänvalvojan aikasitoumus jäävät vähäisiksi.

19. Selitä W2- ja W4-lomakkeiden välinen ero

Nämä ovat kaksi Yhdysvaltain verohallinnon palkkalomaketta. W4 on työntekijöille, kun taas W2 on työnantajille. Työntekijät käyttävät W4:ää tarjotakseen työnantajansa palkanlaskentaosastolle kaikki tarvitsemansa tiedot lähdeveroista.

Työnantajat käyttävät W2:ta vuoden lopussa ilmoittaakseen, kuinka paljon palkkoja he maksoivat työntekijälle ja kuinka paljon veroja he pidättivät.

20. Mitä ovat vapaaehtoiset vähennykset?

Vapaaehtoiset palkan vähennykset ovat maksuja ohjelmista, jotka työntekijä on tilannut vapaaehtoisesti. Toisin sanoen ne eivät ole pakollisia vähennyksiä, joten työntekijän on ensin valtuutettava työnantaja ennen kuin vähennys voidaan tehdä.

Esimerkkejä vapaaehtoisista vähennyksistä ovat eläkemaksut, sairausvakuutusmaksut, työkyvyttömyyssuunnitelmat, henkivakuutus, todistukset, työkalut ja niin edelleen.

Yhteenveto

Olemme saavuttaneet 20 parhaan palkanlaskentahaastattelukysymyksen ja -vastauksen listamme loppuun, ja toivottavasti sinun olisi pitänyt oppia jotain.

Muista lopuksi, että kyseessä on edelleen haastattelu. Joten vaikka oppiminen ja harjoittelu auttavat sinua saamaan oikeat vastaukset, itseluottamuksesi ja yleinen persoonallisuutesi auttavat sinua menestymään.

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke on tietokoneharrastaja, joka rakastaa lukea monenlaisia ​​kirjoja. Hän pitää Linuxista parempana kuin Windows/Mac ja on käyttänyt
Ubuntu alusta alkaen. Voit saada hänet kiinni Twitterissä bongotrax

Artikkelit: 278

Vastaanota teknisiä tavaroita

Tekniset trendit, startup-trendit, arvostelut, online-tulot, verkkotyökalut ja markkinointi kerran tai kahdesti kuukaudessa

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *