Budjettialijäämä: Merkitys, syyt, seuraukset ja ratkaisu

Budjettialijäämä on erittäin epämiellyttävä asia yksilölle, yritykselle tai hallitukselle. Tässä ovat syyt, seuraukset ja mahdolliset ratkaisut.

Olet luultavasti törmännyt termiin "budjettialijäämä", ehkä lukiessasi taloustieteen artikkelia tai katsoessasi uutisia. Se ei ole outo käsite, sillä sitä käytetään yleisesti rahoituksen ja markkinoinnin aloilla, yksinkertaisesti sanottuna se tarkoittaa sitä, että kulut ylittävät tulot. Se on konsepti, joka koetaan ajoittain. 

Tässä artikkelissa tutkitaan budjettialijäämän yksityiskohtia, mitä se sisältää sekä sen syitä ja vaikutuksia. Kattavan oppaamme avulla saat koko idean hetkessä. 

Budjettialijäämän merkitys

Budjettialijäämä on tilanne, jossa menot ovat suuremmat kuin tulot tai tulot. Budjettialijäämän käsite yhdistetään yleisesti hallitukseen, vaikka yksityishenkilöt, yritykset ja organisaatiot kohtaavat myös budjettialijäämiä. Vuosittain kasvava budjettialijäämä lisää vähitellen maan valtionvelkaa. Budjettialijäämän kasvu johtaa siis valtion velan kasvuun.

Miten budjettialijäämät toimivat

 Ylimenoiset menot yli käytettävissä olevien tulojen aiheuttavat budjettialijäämän. Tätä epätasapainoa voidaan korjata vähentämällä kuluja ja lisäämällä tulojen/tulojen tuottoa. Kansakuntien, jotka aikovat tehdä tämän, on parannettava tuotettuja tuloja.

Budjettialijäämän toisessa päässä on Budjettiylijäämä, ja tämä tapahtuu silloin, kun tulot ovat suuremmat kuin menot ja seurauksena on riittävästi tuloja, jotka voidaan jakaa tarpeiden mukaan. Tilanteessa, jossa tuotot ja menot ovat vakaat eli tulot vastaavat menoja, talousarvion katsotaan olevan tasapainossa.

Mitkä ovat budjettialijäämän syyt?

Budjettialijäämä voi johtua useista tilanteista, joista osa voi johtua hallinnasta karttuneista tapahtumista ja myös elämäntapojen muutoksesta. Joitakin tunnettuja budjettialijäämän syitä ovat:

1. Työpaikan menetys 

Tämä tilanne johtaa yleensä budjettivajeeseen, kun tuloja ei enää synny ja menot jatkavat kasvuaan.

Työttömyydestä johtuva tulojen riittämättömyys on suuri syy yksittäisiin henkilöihin liittyvään budjettivajeeseen.

2. Lääkärin laskut

Kalliita hoitoja vaativa sairaus voi johtaa spontaaneihin kuluihin, joihin saattaa joskus liittyä suuria tuloja maksujen täydentämiseksi. 

3. Velka

Jatkuvasti kasautuvien velkojen hallinta johtaa lopulta budjettivajeeseen. Velkasumma vie tietyn prosenttiosuuden syntyneistä tuloista, jolloin menot ylittävät tulot, kun velan maksaminen vähentää tuloja. Tämä on koettu luottokorttivelan alkuvaiheessa.

4. Taantuma

Taloudellisen toiminnan vähentymisen jaksolla on pysyvä vaikutus kansantalouteen. Veronmaksujen vähentäminen vähentää samalla myös tuloja, mikä edistää tuloja ylittävien menojen aiheuttamaa budjettialijäämää.

5. Liiallinen kulutus

Kun syntyneet tulot tai tulot käytetään yli kantokyvyn tai budjetin, seurauksena on käytettävissä olevien tulojen riittämättömyys. Tämä johtaa verotuksen ja valtion lainanoton lisääntymiseen, jolloin velka kasvaa entisestään ja aiheuttaa budjettivajetta. 

Mitkä ovat budjettialijäämän vaikutukset?

Joitakin budjettialijäämän vaikutuksia kuvataan alla:

Velkojen nousu

Budjettialijäämän suuri vaikutus on velan kasvu. Kun menot ylittävät julkisen talouden tulot, on maksettava aiheutuneet kulut. Jos budjetissa oli ehkä viime vuodesta ylijäämäinen, niin menojen täydentäminen velalla ei välttämättä ole tarpeen.   

Lyhyen aikavälin talouskasvu

Budjettivajetta rahoitettaessa hallitus vetää rahaa eri talouden sektoreilta, minkä seurauksena talous venyy liian ohueksi. Tämä edistää talouskasvua lyhyellä aikavälillä, kun hallitus luo vaatimuksia tulojen tuottamiseksi. Se voi kuitenkin vahingoittaa taloutta pitkällä aikavälillä. Tulevan veronmaksajan tulee maksaa nykyiset menot. 

Korot ja joukkolainojen korot

Nousevan lainakoron seurauksena myös korko nousee. Kun rahaa lainataan lisää, mikä johtaa velan kasvuun, korot ja joukkolainojen tuotot nousevat, koska maksujen palautuksesta vaaditaan korvausta.

Inflaatio

Tämä on lopputulos valtion budjettialijäämästä. Kriittisissä taloustilanteissa valtio voi lisätä rahan tarjontaa velkojen ja korkojen maksamiseen. Tämä johtaa inflaatioon. Budjettivajeesta johtuvaa inflaatiota tapahtuu harvoin paitsi kehittyvissä talouksissa.

Miten budjettialijäämä lasketaan?

Budjettivajeen laskemiseen on olemassa yksinkertainen kaava, jota voidaan soveltaa. Se annetaan seuraavasti:

  • Budjettialijäämä = kokonaiskulutus – kokonaistulot/tulot

Tässä ilmoitettu tulo/tulo sisältää luottomaksut, kuukausituotot ja -lisät sekä valtion verotulot, kun taas menot tai menot kattavat ruokinnan, sairaanhoidon, laskut ja verot.

Budjettialijäämän hallinta

Tämä voidaan nähdä myös budjettialijäämän pienentämisenä, koska tavoitteena on tasapainottaa menot tulojen kanssa. Budjettialijäämän hallinnassa on sovellettava joitain strategioita.

1. Leikkaa menoja

Kun menot eivät enää ylitä tuloja, budjetti on joko tasapainossa tai ylijäämäinen. Kustannuksia vähentämällä syntyneet tulot riittävät isojen menojen hoitamiseen. Hallituksen kannalta menoja voidaan leikata vähentämällä sosiaalisiin ohjelmiin, kuten Medicaidiin ja sosiaaliturvaan, käytettyä budjettia. Jos menoja ei hallinnoida kunnolla, se johtaa riittämättömiin tuloihin ja taloudellisiin vahinkoihin.

2. Tulojen lisääminen

Tulojen lisäys on varma tapa hallita budjettialijäämää. Useimmissa tapauksissa kustannuksia ei välttämättä pienennetä helposti, koska erilaisia ​​tarpeita voi ilmaantua, mutta paljon kuluja ylittävä tuotto on enemmän etua.

3. Kasvun kasvu

Talouskasvu on suurelta osin riippuvainen tuottavista tuloista, mitä enemmän rahaa tehdään, sitä enemmän talous kasvaa. Niin kauan kuin rahaa on liikkeessä, talouskasvun kiihtyminen on varmaa. Hallitus voi myös lisätä verotuloja, koska kasvava talous tuottaa enemmän rahaa. 

Yhteenveto

Budjettivaje syntyy, kun kulut ovat tuloja suuremmat, ja se voi tapahtua yksilö-, yritys-/teollisuus- ja valtion/hallituksen tasolla. Varmistamalla, että menosi eivät ylitä kokonaistulojasi, voit estää budjettivajeen syntymisen, olivatpa tulosi pienet tai suuret. 

Budjettialijäämät voivat kuulostaa ja tuntua tuhoisilta, ja niiden vähentämisen strategioiden laatiminen voi joskus olla hämmentävää, mutta niitä voidaan kuitenkin hallita oikealla lähestymistavalla.

Ozah Oghenekaro

Ozah Oghenekaro

Nimeni on Ozah Oghenekaro, nautin tutkimisesta ja luovasta kirjoittamisesta. Olen erittäin kiinnostunut tiedonhakuun ja järjestämisestä. Tykkään kuunnella musiikkia ja seurata urheilua, kun en ole töissä.

Artikkelit: 17

Vastaanota teknisiä tavaroita

Tekniset trendit, startup-trendit, arvostelut, online-tulot, verkkotyökalut ja markkinointi kerran tai kahdesti kuukaudessa

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *