60+ AI-alan tilastot ja trendit vuonna 2024

Haluatko saada järkeä kaikesta tekoälydraamasta? Tässä on yli 60 alan tilastoa tekoälymaailmasta, jotta ymmärrät, mihin asiat ovat menossa.

AI tai tekoäly teollisuus jatkaa kasvuaan harppauksin, ja uusia tapahtumia ja ilmoituksia tehdään joka viikko.

Tekoälymaailma on monille uusi ja hämmentävä, mutta todellisuudessa se on todellinen toimiala, kuten muukin teknologia-ala.

Osoittaakseen sen kasvavan vaikutuksen jokapäiväiseen elämään ja kuinka se vaikuttaa yhtä lailla yrityksiin, tässä postauksessa luetellaan yli 60 tekoälyalan tilastoa näiden trendien korostamiseksi.

Yritysvaikutustilastot

 • 35 % yrityksistä on jo omaksunut jonkinlaisen tekoälyn työnkulkuunsa, kun taas 42 % tutkii tekoälyn näkökulmia tulevaa käyttöönottoa varten.
 • 72 % tekoälyä käyttävistä yrityksistä uskoo, että se yksinkertaistaa heidän työtään.
 • Tekoäly saattaa poistaa 85 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä, mutta se luo noin 97 miljoonaa uutta.
 • Koneoppimissovellukset auttavat Netflixiä säästämään 1 miljardin dollarin kustannuksissa vuosittain käyttämällä suositusalgoritmeja, jotka pitävät käyttäjät sitoutuneina. – Carlos Gomez Uribe
 • 80 % vähittäiskaupan johtajista suunnittelee ottavansa käyttöön tekoälypohjaisen automaation vuoteen 2025 mennessä.

Käyttötilastot

 • Pelkästään Yhdysvalloissa vuonna 10 oli yli 2020 miljoonaa aktiivista tekoälypuheavustajaa.
 • On arvioitu, että maailmanlaajuisesti sellaisten IoT-laitteiden määrä, jotka tuottavat dataa tekoälylaitteiden analysoitavaksi, nousee 75 miljardiin yksikköön vuoteen 2025 mennessä.
 • Google käsittelee 6.9 ​​miljardia hakua tekoälyllä joka päivä.
 • WhatsApp käsittelee yli 100 miljardia tekoälyllä käsiteltyä viestiä päivittäin.
 • 77 % käytössä olevista laitteista sisältää jo jonkinlaista tekoälytekniikkaa.

Robotit ja automaatiotilastot

 • Robottiprosessiautomaatio on 39 %, mikä on todennäköisimmin yritykseen upotettu tekoälykyky. Muita ominaisuuksia ovat tietokonenäkö 34 %:lla, luonnollisen kielen tekstin ymmärtäminen 33 %:lla ja virtuaaliset agentit 34 %:lla. – AI-indeksiraportti
 • Tekoälyn teollisuusrobotiikan markkinakoon ennustetaan kasvavan 13.53 %:n vuosikasvulla (CAGR) 8.49 dollarista vuonna 2023 20.64 dollariin vuonna 2030. Statista
 • Noin 15 % maailman 400 miljoonan ihmisen työvoimasta voi joutua siirtymään automaation vuoksi vuosina 2016–2030. McKinsey
 • Noin 50 % kaikista työntekijöiden toiminnoista (ei töistä) voitaisiin automatisoida. Automaatio vaikuttaa tavalla tai toisella lähes kaikkiin ammatteihin, mutta vain noin 5 % ammateista voi automatisoitua täysin. – McKinsey

Markkinakokotilastot

 • Tekoälymarkkinoiden ennustetaan kasvavan 37.7 prosentin vuosikasvulla (CAGR) vuosina 2023-2030 1.811 XNUMX biljoonan dollarin markkinoiden kokoon.
 • Tekoälyteknologian ennustetaan tuovan maailmantalouteen 15.7 biljoonaa dollaria vuoteen 2030 mennessä, ja 6.6 biljoonaa dollaria tuottavuuden kasvusta ja 9.1 biljoonaa dollaria kulutuksen sivuvaikutuksista. – PwC
 • Tekoälystä johtuvat suurimmat taloudelliset hyödyt tulevat Kiinasta 26 prosentin BKT:n kasvusta vuoteen 2030 mennessä ja Pohjois-Amerikasta 14.5 prosentin BKT:n kasvusta.
 • 72 prosenttia amerikkalaisista yritysjohtajista uskoo tekoälyn olevan tulevaisuuden liiketoimintaetu. – PwC
 • Yli 30 % uusista lääkkeistä vuoteen 2025 mennessä voi olla tekoälyn havaittavissa. – Gartner

Tekoälyn sijoitustilastot

 • Yritysten maailmanlaajuiset investoinnit tekoälyyn nousivat lähes 92 miljardiin dollariin vuonna 2022. Yksityiset investoinnit muodostavat suuren osan kaikista yritysten tekoälyinvestoinneista. – Statista
 • Globaalit sijoitukset startup-yrityksiin kasvoivat vuosina 2020–2022 5 miljardilla dollarilla, mikä on lähes kaksinkertainen aiempaan verrattuna.
 • Tekoälyn painopistealue, johon vuonna 2022 investoitiin eniten, oli lääketiede ja terveydenhuolto 6.1 miljardilla dollarilla. Sitä seurasivat tiedonhallinta ja pilvisovellukset 5.9 miljardilla dollarilla ja fintech 5.5 miljardilla dollarilla. – AI-indeksiraportti
 • Yhdysvallat oli maailman kärjessä tekoälyinvestoinneissa vuonna 2022 47 miljardin dollarin kokonaisinvestoinneilla alalle. Seuraavaksi suurin sijoittaja vuonna 2022 oli Kiina 13.4 miljardilla dollarilla. – AI-indeksiraportti

Luovat tekoälytilastot

 • Globaalin generatiivisen tekoälymarkkinoiden arvo on tällä hetkellä 13 miljardia dollaria, mutta sen ennustetaan ylittävän 22 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä ja 73 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä ja kasvavan 27 prosentin vuosittaisella kasvuvauhdilla (CAGR).
 • Noin 42 % kaikista generatiivisista tekoälytuloista vuonna 2022 tuli muuntajamalleista.
 • Vuoden 2022 yhdysvaltalaisten ammattilaisten keskuudessa tehdyn kyselyn vastaajat osoittavat, että 29 % Z-sukupolvesta, 28 % X-sukupolvesta ja 27 % millenniaaleista käyttää jo generatiivisia tekoälytyökaluja toimistossa. – Statista
 • Vuonna 2023 tehty yhdysvaltalaisten ammattilaisten kysely, jolla mitattiin tekoälyn omaksumista teollisuudessa, osoitti, että markkinointi- ja mainosalalla on korkein luovan tekoälyn omaksuminen työpaikoilla, 37 %, kun taas teknologia oli toiseksi 35 %, konsultointi 30 % ja opetus 19. % eli 16 % ja terveydenhuolto 15 %. – Statista
 • 73 % kyselyyn vastanneista intialaisista käyttää generatiivista tekoälyä, kun taas australialaisista 49 %, yhdysvaltalaisista 45 % ja Yhdistyneen kuningaskunnan väestöstä 29 % käyttää sitä. – Salesforce
 • 38 % luovista tekoälykäyttäjistä ilmoittaa käyttävänsä tekniikkaa huvin vuoksi, kun taas 34 % kertoo käyttävänsä sitä uusien kiinnostavien aiheiden oppimiseen. – Salesforce
 • 65 % generatiivisista tekoälykäyttäjistä on milleniaaleja tai Z-sukupolvea. Salesforce
 • 69 % generatiivisen tekoälyn käyttäjistä on sukupolven X tai suuret ikäluokat. 88 % on epäselvä, miten se voisi vaikuttaa heidän elämäänsä, ja 40 % sanoo käyttävänsä tekniikkaa, jos he tietäisivät siitä enemmän. – Salesforce
 • Noin 30 % kaikista suurten organisaatioiden lähtevistä viesteistä on tekoälyn tuottamia vuoteen 2025 mennessä. Gartner
 • Generatiivisen tekoälyn ennustetaan tuottavan 10 % kaikesta tuotetusta tiedosta vuoteen 2025 mennessä. Gartner
 • 57 % IT-johtajista uskoo generatiivisen tekoälyn olevan pelin muuttaja, joka voi auttaa heitä palvelemaan asiakkaita paremmin.
 • OpenAI on markkina-arvon ja käyttäjien mukaan maailman suurin generatiivinen tekoälyyritys.
 • 12 % yhdysvaltalaisista aikuisista on käyttänyt ChatGPT:tä tekstin luomiseen.

Tekoälyn työmarkkinatilastot

 • Johdon kysely paljastaa, että 73.7 % kyselyyn vastanneista yrityksistä on nimittänyt Chief Data and Analytics Officerin. – NewVantage Partners
 • Vain 19.3 % kyselyyn vastanneista yrityksistä on saavuttanut vakiintuneen datakulttuurin, kun taas 26.5 % on tullut datalähtöisiksi.
 • Jopa 97 miljoonaa ihmistä työskentelee tekoälyavaruudessa vuoteen 2025 mennessä.
 • Työnantajat Yhdysvalloissa etsivät yhä enemmän työntekijöitä, joilla on tekoälyyn liittyviä taitoja kaikilta talouden aloilta datan avulla. Tämä kattaa lähes kaikki alat paitsi maatalouden, kalastuksen, metsätalouden ja metsästyksen. – AI-indeksiraportti

AI Assistantin tilastot

 • 54 % kyselyyn vastanneista käyttäjistä oli sitä mieltä, että tekoälyassistentit helpottavat heidän elämäänsä.
 • 31 % käyttäjistä sanoi, että tekoälyassistenteista on tullut osa heidän jokapäiväistä elämäänsä.
 • 55 % käyttäjistä sanoi omaksuneensa tekoälyavustajan käytön, koska sen avulla he voivat käyttää laitteitaan handsfreenä, kun taas 23 % sanoi, että se oli hauskaa, 22 % sanoi, että puhuttu kieli tuntui luonnollisemmalta kuin kirjoittaminen ja 14 % sanoi, että lasten oli helpompi käyttää käyttää.
 • Tekoälyn kirjoitusassistentin käyttäjät käyttävät 80 % vähemmän aikaa ensimmäisten luonnosten laatimiseen. – Jasper AI
 • Koodausassistenttia käyttävät kehittäjät voivat suorittaa tehtäviä jopa 55.8 % nopeammin kuin yksin. – Microsoft Research
 • 92 % vastaajista käyttää tekoälyapureita verkkohakuihin, 75 % käyttää niitä muistutusten asettamiseen ja 73 tekstiviestien lähettämiseen.
 • Google Assistantin navigoinnin tarkkuus on 98 % ja komentojen tarkkuus 86 %, kun taas Sirin navigointitarkkuus on 86 % ja komentotarkkuus 93 %. Alexan navigoinnin tarkkuus on 72 % ja komentojen tarkkuus 69 %.

ChatGPT-tilastot

 • ChatGPT sai ensimmäiset miljoona käyttäjäänsä vain viidessä päivässä.
 • OpenAI käyttää päivittäin noin 700,000 XNUMX dollaria ChatGPT:n pitämiseen käynnissä.
 • Chatbotilla on tällä hetkellä yli 100 miljoonaa viikoittaista aktiivista käyttäjää ja noin 1.5 miljardia käyntiä kuukaudessa. – SimilarWeb
 • ChatGPT:n käyttäjistä 55.99 % on miehiä ja 44.01 % naisia.
 • Noin 25 % kyselyyn vastanneista yrityksistä myöntää säästävänsä rahaa käyttämällä ChatGPT:tä. Säästöt vaihtelevat 50,000 70,000 dollarista XNUMX XNUMX dollariin. – Statista
 • 11 % amerikkalaisista yrityksistä on säästänyt yli 100,000 XNUMX dollaria sen jälkeen, kun he aloittivat ChatGPT:n käytön osana työnkulkuaan.
 • Yli 2 miljoonaa kehittäjää käyttää ChatGPT:tä.
 • Yli 92 % Fortune 500 -yrityksistä käyttää ChatGPT:tä.
 • Yli 88 % liikenteestä ChatGPT:hen on suoraa liikennettä.
 • ChatGPT on kielletty seitsemässä maassa – mukaan lukien Kiina, Venäjä, Ukraina, Valko-Venäjä, Iran, Venezuela ja Afganistan.

Tekoäly ja tuottavuustilastot

 • AI-aikataulutustyökalun käyttäminen voi säästää jopa 40 % ajasta. – Ota AI takaisin
 • Tekoälyn ajoitusavustajan käyttäminen voi auttaa sinua suorittamaan jopa 25 % enemmän tehtäviä. – Liike AI
 • Tekoälyn odotetaan lisäävän Yhdysvaltain BKT:tä 21 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Forbes
 • Yli 80 % työntekijöistä sanoo, että tekoäly lisää heidän tuottavuuttaan.
 • Markkinoinnin automaatio voi kasvattaa myyntiä jopa 451 %. – Annuitas ryhmä

Yhteenveto

Olemme saavuttaneet tämän tekoälyalan tilastoluettelon loppuun ja olet nähnyt kaiken mitä tekoälyn maailmassa tapahtuu.

Sinun tulisi myös ymmärtää, että nämä tilastot ovat vain välähdys koko kuvasta ja korostavat vain osaa kaikesta, mitä tapahtuu. Koska tekoälymaailma siellä on suuri – ja se kasvaa.

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke

Nnamdi Okeke on tietokoneharrastaja, joka rakastaa lukea monenlaisia ​​kirjoja. Hän pitää Linuxista parempana kuin Windows/Mac ja on käyttänyt
Ubuntu alusta alkaen. Voit saada hänet kiinni Twitterissä bongotrax

Artikkelit: 278

Vastaanota teknisiä tavaroita

Tekniset trendit, startup-trendit, arvostelut, online-tulot, verkkotyökalut ja markkinointi kerran tai kahdesti kuukaudessa

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *